torsdag 23 september 2010

Valet är över

Valet är över men vi vet fortfarande inte exakt hur mandatfördelningen blir. Det känns konstigt att alliansen har fått mer än hälften av alla röster men troligen inte hälften av mandaten i riksdagen. Valresultatet aktualiserar brister som faktiskt finns i valsystemet.

I Vaxholm ser vi moderater ut att ha förlorat tre mandat i kommunfullmäktige, det är tråkigt men samtidigt är det vårt näst bästa valresultat i modern tid. Det vi ska göra nu är förstås att analysera resultatet så att vi vet var och varför vi förlorat respektive vunnit röster.

måndag 13 september 2010

Sista veckan!

Kampanjade i ett regnigt Upplands Väsby idag. Det är en kommun som verkligen fått fart sedan den borgerliga valvinsten 2006! Med Janne Holmberg i ledningen har bland annat barnomsorg och hemtjänst reformerats. Det byggs mycket nytt också, vi såg hur den nya gymnasieskolan nu tar form precis i närheten av pendeltågsstationen, kan nog bli jättebra.

fredag 10 september 2010

Skövde och Luleå

Efter att ha gjort ytterligare två förbandsbesök i Skövde och i Luleå har min bild av läget ute i organisationen bekräftats. Om jag ska försöka sammanfatta så finns det en stark tro på framtiden och att vi är på rätt väg men samtidigt en hel del oklarheter kring hur man ska kunna möta alla förändringar. En hel del oro finns kring vad som händer med försvaret om de rödgröna skulle vinna valet, den delar jag.

De NBG-soldater jag mötte på Trängregementet väntade på besked om de ska få möjlighet att fortsätta efter att beredskapsperioden för NBG tagit slut. De var missnöjda med att de inte fått rätt materiel under utbildningen, allt från fordon till kroppsskydd i fel storlekar. Så ska det inte vara, där måste Försvarsmakten bli bättre helt enkelt!

På F21 har det hänt mycket det senaste året, inte minst när det gäller internationellt övningssamarbete. Det är väldigt viktigt att man får öva, dels utomlands och dels på hemmaplan men tillsammans med andra nationer.
Frågan om den internationella tjänstgöringsskyldigheten kom upp även här och jag fick möjlighet att sitta ner och prata med personal ur bland annat flygunderhållskompaniet. Jag tycker att tjänstgöringsskyldigheten är naturligt för oss som är anställda i FM med tanke på de uppgifter som ska lösas men jag har samtidigt förståelse för den oro och osäkerhet som många känner inför detta.

Hann med medlemsmöten i både Skövde och Luleå också, kul att träffa engagerade moderater så här i slutspurten av valrörelsen. Nu gäller det att hålla farten uppe hela nästa vecka också!

tisdag 7 september 2010

Helikopterflottiljen i förändring

Helikopterverksamheten står inför stora förändringar framöver, det framgick tydligt när jag besökte flottiljen i Linköping igår. Det handlar både om formandet av de nya Helikopterbataljonen i IO14 och om införandet av det helt nya helikoptersystemet 16.

Samtidigt väntar man sedan flera år på att få börja flyga med den senast inköpta helikopter 14. Flera av dessa maskiner står sedan lång tid i hangar och väntar på att bli färdiga för överlämning till Försvarsmakten. Förseningen beror som jag har förstått det främst på leverantören men också på att de olika nationerna i projektet haft olika krav och särönskemål. Detta har säkert inte underlättats av de oerhört stränga krav vi i Sverige har på dokumentation och annat som rör militär luftfart.

Budskapet var trots detta positivt; "det kommer att bli väldigt bra när det blir färdigt"
Behovet av ökad rekrytering, inte minst på teknikersidan togs också upp.

fredag 3 september 2010

Inga svar från de rödgröna

Har precis debatterat försvarsfrågor på Myntkabinettet under Folk och Försvars och Allmänna Försvarsföreningens ledning.
Jag inledde med att berätta om mina intryck från de senaste veckornas förbandsbesök; jag har aldrig tidigare mött en sådan optimism och framtidstro bland personalen som nu. De här besöken och samtalen gör att jag känner mig ännu mer övertygad om att vi är på rätt väg.

De rödgröna hade som väntat få svar på hur deras besparingar ska kunna genomföras, svar som "man borde kunna rationalisera mer" kändes inte klockrena. Förutom ekonomi fick vi frågor om internationella insatser och hur vi ser på säkerheten i närområdet.

Några egentliga svar på hur oppositionen ska få ihop sina vitt skilda synpunkter på personalförsörjning eller vapenexport fick vi inte heller.

Se sändningen här

onsdag 1 september 2010

SJ-sabotage?

Igår frestades tålamodet hos många resenärer. Tre strömbortfall samtidigt på tre olika sträckor är det ett makalöst sammanträffande eller någon form av sabotage? Resultatet för min del var att jag kom hem fem timmar senare än beräknat, dvs kl 02.00. Fortsatt arbete på att minska sårbarheten i samhället behövs alltså.

Idag däremot var det flyg som gällde. SK 60 ner till Hagshult och Flygvapenövning 2010. Alla var väldigt glada över att få öva och framför allt att få öva med nationellt fokus igen. Detta är den första i raden av årligen återkommande övningar där fler funktioner kommer att läggas till efter hand. Vi hann med SK 60-planets hjälp också med att se och träffa de övade förbanden på F7 i Såtenäs.

I morgon bitti står Ledningsregementet i Enköping på programmet, ska bli intressant!

lördag 28 augusti 2010

Framtidstro i Blekinge

Två intensiva dagar i Blekinge med besök på F 17 och Helikopterskvadronen i Kallinge. Därefter Marinbasen och Kustbevakningen i Karlskrona samt ett kvällsmöte med Blekingemoderaterna.
Svårt att sammanfatta alla intryck men genomgående stötte vi på optimism och framtidstro hos förbanden.
Helikopterverksamheten i Blekinge (och i övriga landet) har haft flera tuffa år med flera omorganisationer och svåra olyckor. Nu ser man ändå ljust på framtiden och har snarare problem hur personalen ska räcka till alla uppgifter.
Vi fick också träffa nyanställda flygbasjägare som ska ingå i NBG 11, givande att få höra deras funderingar kring det framtiden, inte minst hur rekryteringen ska gå till.

Kustbevakningen visade sitt nya fartyg som ska kunna hantera kemiska olyckor till sjöss. Ett imponerande fartyg som bland annat ska kunna bogsera en havererad oljetanker, ta upp olja och andra giftiga utsläpp. En resurs som ska kunna användas i hela Östersjön, bra!

onsdag 25 augusti 2010

Frågor på Livgardet

Dagen inleddes med möte med chefen Livgardet och stabschefen. Fick en bra bild av dels hur diversifierad verksamheten i garnisonen är och vilka utmaningar man står inför. Man har bland annat börjat samverka med kommunen för att bättre kunna möta t ex efterfrågan på bostäder för de anställda soldaterna.

Fick också träffa kompaniledning samt pluton- och gruppchefer ur FS 20, som löser av FS 19 i Afghanistan i november/december. Givande för mig att få sitta ner och lyssna på de som snart ska ut i insats. Det finns frågor kring bl a hur kontrakten för de tidvis tjänstgörande soldaterna ska se ut samt vad skyldigheten att tjänstgöra internationellt egentligen innebär.

Sjävklart finns också en ovisshet kring vad som kommer att hända med vår insats i Afghanistan och med Försvarsmakten i allmänhet efter valet.

tisdag 24 augusti 2010

Ny miljöbilspremie och Halmstadsbesök

Hoppas ingen undgått att Alliansen nu föreslår en miljöbilspremie på 40 000 kronor för den som köper en miljöbil. Dessutom kommer den nuvarande skattebefrielsen i fem år vara kvar. Ännu fler goda skäl att köpa miljöbil alltså.

Besökte Halmstads garnison häromdagen tillsammans med moderata kollegor. Vi diskuterade allt ifrån rekrytering till planerna på att bilda ett nytt Logistikcentrum. Rekryteringen har gått bra och de nyanställda soldaterna vi träffade verkade nöjda. Planerna på att organisera om logistiken utan att för den skull börja en flyttkarusell låter bra, utredningen ska vara klar i november.

torsdag 19 augusti 2010

Kampanjstart

Valrörelsen har startat på allvar.
Var igår och besökte den del av Marinbasens basbataljon som fortfarande finns på Muskö. Många verkar tro att det inte längre bedrivs någon verksamhet i Musköberget längre, t o m inom Försvarsmakten. Visst är det stor skillnad mot förr men både Försvarsmakten och industrin, främst Kockums har verksamhet kvar.

På eftermiddagen Nynäshamn och träff med kommunen och arbetsförmedlingen som samlokaliserat för att kunna bli bättre att få så många som möjligt att klara sin egen försörjning. Man berättade om hur man numera utgår ifrån individens behov istället för att som tidigare försöka hitta rätt person till rätt praktikplats. Vikten av att tidigt hjälpa de ungdomar som har problem i skolan kan inte underskattas. Där måste vi bli bättre!

onsdag 30 juni 2010

Sista dagen med plikt

Från och med imorgon den 1 juli tillämpas inte pliktlagen längre, det är en stor men nödvändig förändring. Jag fick igår frågan av Claes Arvidsson, ledarskribent på SvD, om vad vi ska göra om inte frivilligheten fungerar? Jag svarade ungefär så här;
Om rekryteringen skulle fungera dåligt finns det flera faktorer att se över, alltifrån utbildningens innehåll och kvalitet till löner och andra villkor. Verksamheten i Försvarsmakten måste vara så bra och intressant att den attraherar unga kvinnor och män. Och i värsta fall om vårt säkerhetspolitiska läge hastigt skulle försämras och behovet av soldater och sjömän inte skulle kunna tillgodoses på frivillig väg, så kan regeringen besluta att tillämpa plikten igen.

Idag kommer jag att vara med på den ceremoni som Försvarsmakten anordnar med anlednng av att plikten blir vilande. ÖB inspekterar den sista pågående värnpliktiga högvakten och tre soldater, av de cirka fyra miljoner som fullgjort sin grundutbildning, får medalj.

måndag 21 juni 2010

Mönstring i onödan?

En debatt om mönstringen har tagit fart de senaste dagarna. När man ändrar lagar och övergår från ett system till ett annat uppkommer ofta en del besvärligheter.
Viktigt att komma ihåg är att lagen inte ändras förrän den 1 juli och att varken regering eller myndigheter kan eller ska föregripa riksdagsbeslutet. Däremot ska övergången ske så smidigt som möjligt.
För mig är det självklart att resultaten från mönstringen ska tas tillvara så långt det bara är möjligt i den kommande rekryteringen, något annat vore ju både dumt och dyrt. Även i fortsättningen är det ju Pliktverket (som byter namn till Statens rekryteringmyndighet) som ska utföra den medicinska och psykologiska prövningen av frivilligt sökande till Försvarsmakten.

fredag 11 juni 2010

Värnpliktskongress för allra sista gången

Det var trots allt ganska glada miner på den allra sista? värnpliktskongressen i Södertälje igår. Jag var med i en paneldiskussion om vad som kommer efter värnpliktsrådet. Vi diskuterade framtida former för medinflytande, insyn och granskning.

Värnpliktsrådet har tagit initiativ till en ny intresseorganisation, "Svensk soldat", som ska samla rekryter, gruppbefäl, soldater och sjömän. Jättebra tycker jag. Eftersom den grundläggande utbildningen bara är tre månader måste det finnas viss kontinuitet och bärare av erfarenheter. Jag gav den nya organisationen rådet att bygga allianser och samverka med andra organisationer också, t ex de friviliga försvarsorganisationerna.

torsdag 10 juni 2010

Positiva soldater på Amf 1

Besökte Amf 1 i tisdags. Fick bra dragning om läget på regementet och om utbildningsåret som gått. Kul att amfibiebataljonen fått öva i större skala, det var på tiden. Det som oroar personalen är framförallt hur stödverksamheten kommer att organiseras i framtiden.

Vi träffade också en hel del soldater, de var genomgående nöjda med utbildningen och många ville fortsätta som soldater eller specialistofficerare. Vi hann också med att följa en stridsskjutning på Utö. Skjutfältet på Utö används flitigt, det är en viktig resurs för att kunna öva väpnad strid i övergången mellan land och hav.

måndag 24 maj 2010

Nytt soldatavtal klart

Verkligen glädjande att ett nytt avtal för soldater och sjömän nu är klart!
Avtalet innebär i stora drag att de som ska tjänstgöra kontinuerligt får tidsbegränsade anställningar som inte får överstiga 12 år eller som mest 8 år i följd under en sammanlagd period om 18 år.
Soldaterna/sjömännen kommer också att erbjudas åtgärder som underlättar övergången till en civil anställning när den militära anställningen tar slut.

Med riksdagsbeslutet i torsdags och det här avtalet på plats så finns en riktigt bra grund för att bygga färdigt den nya insatsorganisationen.

Läs mer på www.officersforbundet.se eller www.forsvarsmakten.se

torsdag 20 maj 2010

Vad menar Folkpartiet?

Jan Björklund uttalar sig om försvaret i SvD idag. Han verkar ha missat de senaste två årens debatt och beslut i de här frågorna.
Trist att se en partiledare i alliansen låtsas att det skulle vara mer eller mindre gratis att hålla fem mekaniserade brigader igång. Såvitt jag vet har FP i budgetarbetet inte drivit frågan om ökade anslag till försvaret i under den här mandatperioden.
Trist att se en partiledare som inte tar ansvar för gemensamt fattade beslut.

onsdag 19 maj 2010

Oppositionen säger nej till allt

Har ägnat hela förmiddagen åt debatt om plikten och veteransoldatpolitiken i kammaren. Peter Jonsson (S) inledde med att tala om vikten av ordning och reda i politiken. Och det kan jag verkligen hålla med om, vi har nu äntligen fått ordning och reda i försvarspolitiken och ordning på försvarsekonomin. Det beslut vi ska fatta idag är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av den nya inriktnngen för försvaret.

Vad innebär beslutet?
Värnplikten ska inte tillämpas om inte försvarsberedskapen så kräver det.
Pliktlagen blir könsneutral
Den särskilda utlandsstyrkan avskaffas och vi får en sammanhållen politik för våra veteransoldater.

Allt detta säger S, V och MP blankt nej till. Man har inga alternativa förslag förutom de besparingar på två miljarder per år som föreslås i deras budgetmotion.
Trist också att MP som så länge jobbat för frivillighet nu röstar för att bevara plikten.

se hela debatten på webtv www.riksdagen.se

tisdag 11 maj 2010

Sista värnpliktskullen övar i Skåne


Revingehed och övriga övnings- och skjutfält i Skåne sjuder nu av aktivitet med avbrott för Kristi Himmelfärdshelg för att kulminera i tio dagars slutövning. Det var längesedan jag såg så många fordon och soldater samtidigt som under dagens besök på P7, Södra Skånska regementet. Slutövningen är historisk med tanke på att det blir den sista övningen med värnpliktiga soldater.
Den stora framtidsfrågan är förstås hur övergången till den nya personalförsörjningen kommer att fungera på kortare och längre sikt.

På bilden ser ni mäss- och ordertältet i bataljonsstaben, där jag fick en bra genomgång.

onsdag 5 maj 2010

FS 19 snart på väg till Afghanistan

Besökte på förmiddagen FS 19 ute på Livgardet med några moderata kollegor. Förbandet ligger i nu startblocken för att åka ner och avlösa FS 18. Vi fick en intressant föredragning om läget i de norra delarna av Afghanistan och vilka förändringar som är på gång. Man betonade vikten av långsiktighet i vårt engangemang och den civil-militära integrationen måste förbättras ytterligare.

Vi hade också givande samtal med flera av soldaterna där många bra frågor och synpunkter kom upp, allt från matfrågor till helikoptrar. Några av soldaterna framhöll att vi politiker borde bli bättre på att förklara varför vi är i Afghanistan. Och det stämmer, det ligger på vårt ansvar att fortsätta informera, förklara och motivera våra internationell insatser!

tisdag 4 maj 2010

Inga besked om Afghanistan

Lars Ohly säger idag att man inte kunnat komma överens om Sveriges insats i Afghanistan. Inte förvånande men oroväckande. Att lämna en så viktig fråga obesvarad är mycket olyckligt, varken väljare eller berörd personal vet alltså vad som väntar om oppositionen vinner valet i höst.
Det ger tilltron till regeringsdugligheten ännu en törn, det finns exempel på nära håll i Europa där regeringar fallit just på Afghanistanfrågan.

måndag 3 maj 2010

Försvaret får betala

De rödgröna har nu presenterat sin ekonomiska motion och det är oroande nyheter över lag. Särskilt hårt drabbas försvaret som nu som vanligt får betala de rödgrönas löften, två miljarder kronor ska bantas bort ur Försvarsmaktens budget. Det ska sparas på så gott som alla områden, de största posterna är 750 miljoner på förbandsverksamheten, 540 milj på internationella insatser och 465 milj på materielanskaffning och vidmakthållande.

Var och en kan nog förstå vilken oro man nu sätter igång bland försvarsmaktanställda och vilka konsekvenser detta får för vår försvarsförmåga och våra internationella åtaganden. Att spara två miljarder samtidigt som FM ska reformeras rejält, det kommer inte att gå ihop. De rödgröna tycks inte vara alltför bekymrade över resultatet, det är pengarna man vill åt!

tisdag 20 april 2010

Frisian Flag

Samma dag som vulkanaskan började sprida sig över Europa var jag i Nederländerna för att följa den multinationella flygövningen Frisian Flag 2010. I övningen deltar sju nationer med stridsflygplan och luftvärnsförband. Sverige deltar med sju Jas 39 Gripen och närmare 80 personer från F 21 i Luleå.

Innan vulkanaskan stoppade flygningarna hann vi se några starter och fick en genomgång av övningen och scenariot. Det man betonade var att detta är en övning som planeras och genomförs av flygarna själva. Komplexiteten i övningen är hög och alla pass övningspass utvärderas noga för att dra erfarenheter.

Att det svenska flygvapnet kan delta i den här typen av övningar är mycket viktigt av flera skäl, dels för att upprätthålla och utveckla kompetensen i förbandet och dels för att ta med sig erfarenheter hem till Sverige. Jag tycker att det vore bra om vi i framtiden skulle kunna hålla den här typen av övningar även i Sverige.

tisdag 13 april 2010

Besök på Saab i Linköping

Besökte Saab i Linköping tillsammans med moderata kollegor igår. Fick dragningar om bl a ledningssystemet TMS för Helikopter 14 och framtiden för Gripen.

Vi fick också se slutmonteringen av Gripen, vilket verkligen var imponerande att se. Man har lyckats minska tiden för monteringen med ca 40 dagar. Varje montör är själv kvalitetsansvarig för sina egna arbetsmoment sitället för någon annan i efterhand ska granska och godkänna. Vi tittade också på den del av Neuron som Sverige och Saab ansvarar för.
Alltid värdefullt att se projekt i verkligheten.

torsdag 8 april 2010

Hemvärnet på gång

I år är det 70 år sedan Hemvärnet inrättades och det kommer att firas särskilt den 29 maj på många platser i Sverige.

Det som slår mig när jag fick det nya numret av Tidningen Hemvärnet är att det är en ovanligt pigg och vital sjuttioåring. Hemvärnet är nu i full gång att anpassa sig till de nya krav som ställs i och med försvarsbeslutet förra året. Man är först ut med att införa ett reformerat KFÖ-system och med att dra igång den nya grundläggande militära utbildningen för blivande soldater GMU/GSU. Antalet övningstimmar per år har ökat till över 1,2 miljoner och totalt deltog 17 730 soladter i någon verksamhet under 2009.

Hela tidningen speglar en väldig aktivitetslusta och framtidstro, det är bara att gratulera sjuttioåringen!
Läs mer på www.hemvarnet.se

onsdag 31 mars 2010

Äntligen Förbifart

Vi som bor i stockholmsregionen kan idag glädjas åt att Förbifart Stockholm kan bli verklighet. Idag fattar nämligen regeringen beslut om att satsa 28 miljarder och ge klartecken för att förverkliga något som behövs för att regionen ska kunna fortsätta att växa och uvecklas.

Både som privatperson och företagare tjänar man på att förbifarten byggs, vi spar tid och onödiga utsläpp genom att köerna minskar. Till och med Socialdemokraterna inser behovet men är inte överens med sina verklighetsfrånvända rödgröna vänner. Ännu en fråga som splittrar oppositionen alltså.

torsdag 25 mars 2010

Vårdens verklighet

I veckan har jag fått följa en av Vaxholms Vårdcentrals duktiga distriktssköterskor på hembesök under en förmiddag. Hembesöken görs dels inom ramen för hemsjukvården men också till personer som har svårt att ta sig till vårdcentralen. Vi hann med åtta besök och det var verkligen imponerande att få se hur hon jobbade; metodiskt och effektivt med mycket värme och glimten i ögat.

Det handlade om allt ifrån att ta blodprover och lägga om sår till att ge medicin. Jag fick också möjlighet att se hur samspelet mellan hemsjukvård och hemtjänsten fungerar, då många av de äldre vi besökte behöver både och. I Vaxholm verkar det fungera bra men det finns säkert saker som vi kan förbättra. Det viktigaste är ju att den som behöver hjälpen får den utan att behöva fundera på om det är landstingets eller kommunens ansvar.

Inom kommunen pågår just nu ett projekt för att se vilka förutsättningarna är för att utöka valfriheten inom bland annat hemtjänsten. Socialnämnden är ansvarig nämnd för detta.

tisdag 23 mars 2010

Bra besök i Boden!

Snön vräkte ner när jag och några moderata kollegor kom till Boden sent i torsdags kväll.
Dagen efter besökte vi I19 och A9 och fick en bra genomgång av vad man jobbar med just nu och hur framtiden ser ut.
Dominerade gjorde förstås frågan om hur rekryteringen kommer att fungera med den nya frivilliga utbildningen. En hel del av svaren finns i den proposition som kom till riksdagen idag; (2009/10:160) Modern personalförsörjning för ett användbart försvar. Läs mer på www.riksdagen.se/dokument

Cheferna på I19 och A9 betonade vikten av lokal rekrytering och jag håller med. Försvarsmakten måste vara synlig och aktiv både på nationell och lokal nivå. Vissa av våra framtida soldater lockas av tanken att få tjänstgöra internationellt, andra känner sig mer lockade av att få vara en del av de Nationella skyddsstyrkorna på hemmaplan. Det ska finnas många vägar in i Försvarsmakten och man måste kunna få växla spår under tiden, t ex från soldat till specialistofficer eller från Hemvärnet till heltidsanställd.

Vi fick också en genomgång av hur arbetet med det nya artillerisystemet Archer går, bra exempel på nordiskt samarbete i praktiken. På Ingenjörskompaniet fick vi på ett handfast sätt prova våra färdigheter genom att bl a försöka köra den fjärrstyrda "bombroboten".

tisdag 9 mars 2010

Kvinnor i konflikter

Med anledning av den internationella kvinnodagen 8/3 har jag tillsammans med mina moderata riksdagskollegor Hillevi Engström och Mats Sander skrivit en artikel på Newsmill. I artikeln uppmärksammar vi kvinnors roll i konflikter utifrån Sveriges arbete med FN:s resolution 1325.

Kvinnor är idag mycket utsatta i olika konflikter runt om i världen. Sexuellt våld mot kvinnor är en vanlig strategi för att tillfoga sin motståndare så mycket skada som möjligt. Detta är inte acceptabelt och måste bekämpas. Den svenska regeringen har gjort mycket bra saker för att skapa ett internationellt samarbete för att motverka problemet. Mycket arbete återstår dock att göra.

Läs mer på:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/08/vi-m-ste-g-ra-mer-f-r-kvinnor-i-konflikter

torsdag 4 mars 2010

Operation Atalanta

Nu är det formellt klart för det svenska deltagandet i Operation Atalanta, det vill sig EU:s marina insats utanför Somalias kust. Vi tog ett enhälligt beslut i riksdagen igår och regeringen idag.
Den här gången bidrar Sverige med HMS Carlskrona och 175 personer under ca sex månader. Extra intressant är att det blir Sverige och Carlskrona som ansvarar för att leda hela insatsen på plats. Ombord kommer styrkehögkvarteret(FHQ) att finnas från mitten på april till mitten på juli. Att Sverige kan ta på sig ledartröjan betyder mycket för vår roll i EU-samarbetet men det innebär också värdefulla erfarenheter för förbandet och Försvarmakten.
läs mer på www.mil.se och/eller www.regeringen.se

måndag 1 mars 2010

Besök i verkligheten

Har nu genomfört två av fem planerade "återbesök" i välfärden, senast en förskola och en vårdcentral. Det som slår mig är hur engagerade personalen är trots en hel del svårigheter. Det som framkommit vid de flesta besök som vi moderater har gjort är att många anställda trivs väldigt bra med sina jobb men upplever att det ständigt ska sparas och omorganiseras.

Jag fick en bra fråga på vårdcentralen häromdagen; Finns det några formella krav på en sjukvårdspolitiker?
Svaret är förstås nej, tanken med att välja politiker är att vi ska företräda väljarna utan att vara experter, men det ger ändå en tankeställare. Många medarbetare i vården har framfört att många av oss politiker saknar kunskap och förståelse för verksamheten. Ett sätt att bli litet bättre är att satsa ännu mer på besök ute på fältet.

torsdag 25 februari 2010

Vaxholms M-valsedel klar

Det känns bra att Moderaterna i Vaxholm nu fastställt valsedeln till kommunfullmäktige. Vi behöver vara ett starkt lag som kan jobba tillsammans fram till valet. Målet måste ju vara att försöka bibehålla vår egna majoritet och det kommer att kräva stora insatser från oss allihop.

Många experter menar att man inte vinner val på det man gjort och det stämmer säkert. Å andra sidan tror jag att väljarna gärna vill veta om våra vallöften infriats eller ej. Det gäller också att varje dag påminna sig själv om att vi inte har några "säkra" väljare, väljarna måste återvinnas varje val. Ett första steg är att presentera det handlingsprogram vi antog på årsmötet i lördags, det beskriver hur vi vill göra Vaxholm ännu bättre.

Valsedlen

onsdag 17 februari 2010

Rödgrön röra i repris

Efter att ha följt inledningen av årets utrikespolitiska debatt i riksdagen under slås jag av den rödgröna vänstervridningen. I den överenskommelse man gjort finns det inte ens några försök till gemensam rödgrön syn på EU och insatsen i Afghanistan. Den samlade argumentationen från oppositionen kändes som "tillbaka till framtiden".

Tonläget var desto högre, Urban Ahlin (S) var i högform och inledde med att kritisera Carl Bildt för att inte bry sig om de barn i Haiti som blivit föräldralösa samt att han inte lyckades hålla sig inom den stipulerade talartiden. Onödigt och trist när något så centralt som vår utrikespolitik ska debatteras.

tisdag 9 februari 2010

Debatt ikväll

Deltog i SVT:s debatt tidigare ikväll, ämnet var Afghanistan. Diskussionen blev ganska spretig men visar tydligt hur åsikterna går isär. Jag försökte förklara hur viktigt det är att vi fortsätter med både militära och civila insatser. Vänsterpartiets Hans Linde tyckte tvärtemot men han och hans parti har ingen alternativ lösning för hur fred och demokrati ska kunna skapas i Afghanistan. (Programmet kan ses på SVT Play)

Men visst är det det en jättesvår uppgift som vi tillsammans med 42 andra länder har tagit på oss. Och det finns väldigt mycket som vi kan göra bättre när det gäller att samordna och koordinera alla våra insatser.
Det finns också mycket att förbättra när det gäller stödet till de som svenska män och kvinnor som tjänstgjort i internationella insatser. Sverige har fram till nu saknat en sammanhållen veteranpolitik men en proposition är nu på väg till riksdagen. En lagrådsremiss med de lagändringar som krävs är redan klar och i mars presenteras hela förslaget.

måndag 8 februari 2010

Tunga nyheter från Afghanistan

Det är med stor sorg jag tar emot dödsbeskeden från Afghanistan. Mina tankar går till officerarnas anhöriga och till våra soldater som är på plats.
Vi är medvetna om att det är ett farligt och riskfyllt uppdrag men det gör inte det hela lättare. Just nu är uppgifterna om vad som verkligen hände fortfarande knapphändiga men det tycks vara så att den är attacken skiljer sig från det våra förband varit utsatta för tidigare. Det är för tidigt att dra slutsatser av detta men viktigt att snabbt gå till botten med hur det gått till.

Det är vi i riksdagen som har beslutat att ha en svensk styrka i Afghanistan och vi måste nu fortsatt stödja förbandet och det oerhört betydelsefulla arbete de utför.

måndag 1 februari 2010

Solidaritetsförklaringen i fokus

När debatten lagt sig något efter Folk och Försvar i Sälen finns det en hel del att reflektera över, jag börjar med säkerhetspolitiken.
Sveriges säkerhetspolitiska linje har alltför länge präglats av en negation, vad vi inte är - vi är inte medlemmar i en militär allians, vi är inte medlemmar i Nato. Men vad är vi då och vad vill vi?

Solidaritetsförklaringen uttrycker på ett positivt sätt hur vi ser på vår säkerhet och den uttrycker vår vilja. Vi är beredda att hjälpa våra grannar även med militära medel om så skulle behövas! Men vår svenska solidaritetsförklaring kan inte ses isolerad, utan den måste sättas i sitt sammanhang. Vi bygger säkerhet tillsammans med andra, med EU, inom FN och genom vårt samarbete med Nato. Att Sverige skulle agera helt på egen hand utanför EU- eller FN-ramen är inte realistiskt.

Det finns kritiker som nu menar att solidariteten inte är något värd om vi som politiker inte i förväg kan lova att om händelse A inträffar så skickar vi en bataljon X. Men det kommer och ska vi inte göra, det finns inget land i världen som i förväg basunerar ut den typen av automatiska säkerhetsgarantier. Det som är viktigt är att vi i förväg talat om vi inte kommer att stå passiva och att vi ska vara beredda att ge och ta emot miltärt stöd. Och att detta får genomslag i Försvarsmaktens planering.