tisdag 28 februari 2012

Heldag i Karlstad

Igår var vi i Karlstad med hela utskottet, faktiskt första gången som vi som utskott gör ett besök ute i landet den här mandatperioden. Först på programmet stod MSB, vi fick en bra genomgång av myndighetens breda verksamhet med nedslag i nätsäkerhet och internationella uppgifter.

Lunchen åt vi hos landshövdingen Eva Eriksson som berättade om utmaningar för Värmland och hur man jobbar med internationella frågor, det handlar om företagsetableringar, EU-projekt och hur få bort gränshinder mellan Sverige och Norge. Enligt landshövdingen jobbar fler än 65 000 svenskar i Norge, det motsvarar en medelstor stad.

Vi hann också med en genomgång på SADEV som arbetar med utvärdering av svenskt bistånd. Idag publicerar man sin senaste rapport om demokrati- och MR-bistånd.

Dagen avslutade vi på Karlstad Universitet, där vi arrangerade en paneldiskussion tillsammans med Utrikespolitiska föreningen. Temat var "Demokrati och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik"
Ett fyrtiotal studenter var där och ställde bra och svåra frågor.

Vi moderater stannade sedan kvar i Karlstad för att träffa lokala moderater och presentera vår nya utrikespolitiska plattform, starkt engagemang och många frågor även där.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 24 februari 2012

Lyssna på Radio Moderat i morgon lördag!

I morgon lördag ska jag vara med i Radio Moderat i Österåker tillsammans med min riksdagskollega Johnny Munkhammar. Mellan kl 11 och 12 på FM 103,7 kan man alltså lyssna på oss.

Jag hoppas få tala om de utmaningar Sverige och EU står inför i ljuset av den pågående krisen. Jag tänker berätta om det stora stöd regeringen har för utrikespolitiken hos svenska folket (Transatlantic Trends 2011) och om hur väl Sverige hävdar sig i EU:s utrikespolitiska samarbete. Men jag måste också säga att EU:s röst i världen inte har samma framgångar och hur vi kan vända det. Utvecklingen i Nordafrika och inte minst i Syrien kommer vi säkert också att belysa.

tisdag 21 februari 2012

Lunchseminarium med ambassadörer

Talade idag inför ett stort gäng utländska ambassadörer på ett seminarium som anordnats av Jarl Hjalmarsonstiftelsen. Syftet var att få presentera Moderaternas utrikespolitiska plattform. Jag uppfattar det som att det finns ett stort intresse för vår politikutveckling och det känns väldigt roligt. I frågestunden kom allt från vår inställning till nordiskt samarbete till demokratibistånd upp.

På torsdag har jag förmånen att få träffa några av ambassadörerna igen, då samlas nämligen de kvinnliga ambassadörerna i Stockholm och jag har lovat tala om aktuella utrikespolitiska frågor och om villkoren för kvinnor i politiken.- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 20 februari 2012

Nordisk träff i Oslo

I torsdags åkte jag till Oslo för att träffa partikollegor i de nordiska ländernas utrikes- och försvarsutskott. Innan konferensen startade fick vi dessutom möjlighet att följa den norska utrikespolitiska debatten i Stortinget. Upplägget skiljer sig något från Sverige, utrikesministern ger sin redogörelse till Stortinget två dagar innan och sedan tar debatten vid. Min kollega Ine Marie Eriksen frågade bland annat varför inte Vitryssland nämndes i redogörelsen. I debatten deltog både utrikesministern Gahr Störe och försvarsministern Bart Eide och det var roligt att följa hur det går till i ett grannland.

På vår eget program hade vi sedan uppdateringar om vad som sker på försvars- och utrikesområdet i respektive land. Vi fick också en jättebra genomgång av NORDEFCO, det nordiska försvarssamarbetet. Det var en svensk överstelöjtnant, Magnus Eriksson, som tjänstgör i det norska försvarsdepartementet som höll i den presentationen. Jag tror att alla gick därifrån med en mycket bättre insikt om hur mycket som faktiskt sker inom det här samarbetet.

onsdag 15 februari 2012

Utrikesdebatt i riksdagen

Dagens utrikespolitiska debatt har dominerats av Syrien och frågan om ett erkännande av Palestina. Själva utrikesdeklarationen berörde som brukligt är så gott som samtliga områden inom utrikespolitiken och så måste det självklart vara.
I mitt anförande koncentrerade jag mig på målsättningen ett starkare Sverige i Europa och ett starkare Europa i världen. Ett EU i kris gynnar inte den utvecklingen, vi måste hitta lösningar för både de akuta och långsiktiga problem EU står inför, då blir EU också en trovärdig utrikespolitisk aktör. Jag tryckte på vikten av ett öppet EU och vårt samarbete med USA.
Läs gärna min artikel på Newsmill också.
Länk till anförandet finns här

måndag 13 februari 2012

Rent vatten på export?

Häromdagen gjorde jag ett studiebesök på Sjöstadsverket, som ligger precis bredvid Henriksdals reningsverk. Där provas just nu en massa olika sätt att rena vatten. Ledorden i utvecklingen är att reningen ska kunna ske mer energi- och kemikaliesnålt. Och det går bra! Man kan faktiskt säga att en del av processerna gör att man i slutändan också kan utvinna energi och gödning ur avloppsvattnet.

Idag har vi ju inte bara problem med bakterier i vatten utan också läkemedelsrester och parasiter. Det behövs både ny reningsteknik och övervakning, så att vattnet kollas i realtid. Intresset för den här typen av teknik är stor, särskilt ifrån länder som inte har samma goda tillgång på rent vatten som vi har i Sverige. Svenska forskare och företag ligger på framkant och har stora möjligheter att exportera kunnadet och tekniken i framtiden. Det vi måste bli bättre på är att underlätta steget från idé till något som man vill investera i.

torsdag 2 februari 2012

Intressant om IAEA och Iran

Fick en bra dragning om IAEA:s safeguardsrapport samt EU:s nya sanktioner mot Iran idag på utskottsmötet. Dragningen ingår som en del i arbetet med det betänkande om nedrustning och icke-spridningsfrågor som utrikesutskottet nu behandlar.
IAEA har precis kommit tillbaka efter besök i Teheran och planerar ännu ett i februari för att kunna komma med en ny rapport i mars, ska bli mycket intressant att få ta del av den också.
De nya sanktioner som EU kommit överens om är omfattande och fokuserar på den iranska ekonomin. Huvuddelarna består av förbud mot import av olja och oljeprodukter från Iran (25% av Irans export av olja går till EU-länder) samt så kallad frysning av Iranska centralbanken (transaktionsförbud och frysning av tillgångar).
Vilka effekterna blir av sanktionerna är för tidigt att säga, man måste också komma ihåg att de syftar till att få till stånd dialog och förhandlingar.