fredag 27 november 2009

Bra skolor i Vaxholm!

Goda nyheter från min kommun:
Betygen för elever som gick ut nian i Vaxholm vårterminen 2009 hade ett genomsnitt på 229
meritpoäng!
Det är ett rejält skutt uppåt i betygsstatistiken och ger Vaxholm en plats bland landets absolut
främsta kommuner.
Vaxholm hamnar bäst av samtliga nordostkommuner i Föräldraalliansens årliga redovisning
angående kvalité i skolan, det känns verkligen kul att satsningarna på skolan givit resultat.

På måndag den 30/11 besöker jag tillsammans med några riksdagskollegor och vårt kommunalråd bland annat Söderfjärdsskolan i Vaxholm för att se och lära mer om deras verksamhet.

torsdag 19 november 2009

Riksdagsbeslut om Afghanistan idag

Igår kväll debatterade vi Sveriges deltagande i ISAF i kammaren. Det blev en ganska lång men också klargörande debatt. Det var tydligt att Vänsterpartiet står helt isolerade när de hävdar att den bästa lösningen på Afghanistans problem vore att Sverige drar tillbaka sina trupper. Alla andra partier i riksdagen är överens om att truppnärvaron är nödvändig.

Det var också tydligt att S jobbat hårt för att försöka komma överens med MP och för att kunna skjuta upp ett nytt ställningstagande till 2011, allt för att slippa frågan i valrörelsen. jag är glad över att det finns ett så brett stöd från riksdagen men orolig över att S och MP krav på en översyn kan sända signaler om att vårt engagemang inte är långsiktigt.

Det känns bra att vi idag fattat ett riksdagbeslut om ett fortsatt mandat för det svenska deltagandet. Du kan se debatten via riksdagens web-TV eller läsa protokollet på riksdagens hemsida. Ärendets formella namn är 2009/2010:UFöU1.

lördag 14 november 2009

Nato Parliamentary assembly

Ar i Edinburgh i Skottland pa Natos Parlamentariska Forsamling. Diskussionerna handlar mycket om Afghanistan och hur Nato och ISAF ska hantera den forsamrade sakerheten och den politiska instabiliteten. Afghanistan ar Natos svaraste uppgift och utmaning.
Just nu diskuteras Cyber Defence i forsvars- och sakerhetsutskottet, i ovriga utskott allt fran realtionerna Nato-Ryssland till situationen i Moldavien.
Bra och larorika inlagg och diskussioner.
Mina tankar gar ofta till vaara skadade svenska soldater och deras anhoriga. Kanns bra att de skadade nu har kommit eller ar pa vag tillbaka till Sverige och Akademiska sjukhuset.

måndag 9 november 2009

Europeiskt försvarsutskottsordförandemöte

Idag har EU-ländernas försvarsutskottsordförande varit i riksdagen. Det är en typ av informella möten som blivit tradition för ordförandeskapsländerna på senare år. Bra föredragningar och intressanta frågor. Försvarsministern inledde, därefter talade den nye ordföranden i EU:s militära kommitté, vår tidgare ÖB, Håkan Syrén. Han var noga med att betona att det inte var i egenskap av svensk han var där, det är bara en slump att hans ordförandeskap påbörjats under det svenska EU-ordförandeskapet.
Självklart diskuterades frågor som Afghanistan och Operation Atalanta utanför Somalias kust men också hur EU ska bli bättre på civil-miltär samverkan.

Civil-militär samverkan lär bli en het fråga ikväll på ABF-huset i Stockholm också. Då ska jag delta i en debatt om Sveriges engagemang i Afghanistan. Rubriken lyder "Vad bör Sverige göra i Afghanistan? om militära insatser, bistånd och legitimitet" och arrangerar gör Arena Program.

torsdag 5 november 2009

Slutträning på Livgardet

Besökte igår FS 18 på Livgardet i Kungsängen. FS 18 är det förband som ska ersätta vår nuvarande styrka i Afghanistan. De är nu i slutskedet av sin träning inför det svåra och farliga uppdrag de står inför. Vi fick bland annat följa hur man skyddade ett gripande som utfördes av afghansk polis. För att göra detta så likt verkligheten som möjligt så tar Försvarsmakten hjälp av afghaner som bor i Sverige.
Livgardet har sedan flera år ett bra samarbete med afghaner boende här i stockholmsområdet för att kunna lära och träna personalen som ska tjänstgöra i Afghanistan. Utan den typen av utbyte skulle förutsättningarna för personalen att göra ett bra jobb vara betydligt sämre.

Vi fick också träffa läkare och sjuksköterskor som ska utgöra den "Framskjutna kirurgiska förmågan". Att de kommer att finnas på plats i området är oerhört betydelsefullt, inte minst med tanke på att säkerhetsläget har försämrats rejält det senaste året.
De senaste nyheterna om den brutala attacken på de brittiska soldater som tränade afghansk polis i kombination med FN:s beslut om att dra tillbaka sin personal är verkligen nedslående. Det visar tydligt behovet att vi även fortsatt måste vara på plats och stärka säkerheten i Afghanistan. Jag är mycket stolt och tacksam för de insatser svenska soldater har gjort, gör och kommer att göra. Utan dem skulle våra säkerhetspolitiska beslut inte vara något värda.

måndag 2 november 2009

Kampanjdag i Sundbyberg

Har idag varit i Sundbyberg tillsammans med andra moderater och kampanjat. Vi gick runt och besökte butiker och företag för att höra hur/om man uppfattar våra satsningar på företagande och jobb. Vi hittade faktiskt två nya jobb! Men allt var självklart inte positivt, flera tog upp att det fortfarande är alldeles för krångligt att starta och driva företag. Bland annat var man missnöjd med alltför många regler och inte minst hur deras ärenden handlagts på Skatteverket.

För oss som var med var det väldigt givande och nyttigt att få en uppfattning hur vår politik funkar i verkligheten. Det är mycket som återstår för att göra Sverige mer företagarvänligt!