torsdag 10 december 2009

Gammal är äldst

Har varit två dagar i Washington DC för att delta i Transatlantic Forum. Detta är nionde året i rad som Natos parlamentariska församling,det amerikanska Atlantic Council och National Defense University anordnar en gemensam konferens. Bra talare och diskussioner om högaktuella ämnen; Afghanistan, USA:s relation till Ryssland och Natos:s nya strategiska koncept bland annat.
Förra utrikesministern Madeleine Albright stal faktiskt showen. Hon är nu 72 år men minst lika skarp och skicklig som när hon var utrikesminister. Hon leder nu en grupp som ska lägga förslag på ett nytt strategiskt koncept för Nato. Ska bli mycket intressant att följa detta.

Slående är annars vilken mångfald av tankesmedjor och institut som sysslar med utrikespolitiska frågor i USA, vi behöver betydligt mer av detta i Sverige.

fredag 27 november 2009

Bra skolor i Vaxholm!

Goda nyheter från min kommun:
Betygen för elever som gick ut nian i Vaxholm vårterminen 2009 hade ett genomsnitt på 229
meritpoäng!
Det är ett rejält skutt uppåt i betygsstatistiken och ger Vaxholm en plats bland landets absolut
främsta kommuner.
Vaxholm hamnar bäst av samtliga nordostkommuner i Föräldraalliansens årliga redovisning
angående kvalité i skolan, det känns verkligen kul att satsningarna på skolan givit resultat.

På måndag den 30/11 besöker jag tillsammans med några riksdagskollegor och vårt kommunalråd bland annat Söderfjärdsskolan i Vaxholm för att se och lära mer om deras verksamhet.

torsdag 19 november 2009

Riksdagsbeslut om Afghanistan idag

Igår kväll debatterade vi Sveriges deltagande i ISAF i kammaren. Det blev en ganska lång men också klargörande debatt. Det var tydligt att Vänsterpartiet står helt isolerade när de hävdar att den bästa lösningen på Afghanistans problem vore att Sverige drar tillbaka sina trupper. Alla andra partier i riksdagen är överens om att truppnärvaron är nödvändig.

Det var också tydligt att S jobbat hårt för att försöka komma överens med MP och för att kunna skjuta upp ett nytt ställningstagande till 2011, allt för att slippa frågan i valrörelsen. jag är glad över att det finns ett så brett stöd från riksdagen men orolig över att S och MP krav på en översyn kan sända signaler om att vårt engagemang inte är långsiktigt.

Det känns bra att vi idag fattat ett riksdagbeslut om ett fortsatt mandat för det svenska deltagandet. Du kan se debatten via riksdagens web-TV eller läsa protokollet på riksdagens hemsida. Ärendets formella namn är 2009/2010:UFöU1.

lördag 14 november 2009

Nato Parliamentary assembly

Ar i Edinburgh i Skottland pa Natos Parlamentariska Forsamling. Diskussionerna handlar mycket om Afghanistan och hur Nato och ISAF ska hantera den forsamrade sakerheten och den politiska instabiliteten. Afghanistan ar Natos svaraste uppgift och utmaning.
Just nu diskuteras Cyber Defence i forsvars- och sakerhetsutskottet, i ovriga utskott allt fran realtionerna Nato-Ryssland till situationen i Moldavien.
Bra och larorika inlagg och diskussioner.
Mina tankar gar ofta till vaara skadade svenska soldater och deras anhoriga. Kanns bra att de skadade nu har kommit eller ar pa vag tillbaka till Sverige och Akademiska sjukhuset.

måndag 9 november 2009

Europeiskt försvarsutskottsordförandemöte

Idag har EU-ländernas försvarsutskottsordförande varit i riksdagen. Det är en typ av informella möten som blivit tradition för ordförandeskapsländerna på senare år. Bra föredragningar och intressanta frågor. Försvarsministern inledde, därefter talade den nye ordföranden i EU:s militära kommitté, vår tidgare ÖB, Håkan Syrén. Han var noga med att betona att det inte var i egenskap av svensk han var där, det är bara en slump att hans ordförandeskap påbörjats under det svenska EU-ordförandeskapet.
Självklart diskuterades frågor som Afghanistan och Operation Atalanta utanför Somalias kust men också hur EU ska bli bättre på civil-miltär samverkan.

Civil-militär samverkan lär bli en het fråga ikväll på ABF-huset i Stockholm också. Då ska jag delta i en debatt om Sveriges engagemang i Afghanistan. Rubriken lyder "Vad bör Sverige göra i Afghanistan? om militära insatser, bistånd och legitimitet" och arrangerar gör Arena Program.

torsdag 5 november 2009

Slutträning på Livgardet

Besökte igår FS 18 på Livgardet i Kungsängen. FS 18 är det förband som ska ersätta vår nuvarande styrka i Afghanistan. De är nu i slutskedet av sin träning inför det svåra och farliga uppdrag de står inför. Vi fick bland annat följa hur man skyddade ett gripande som utfördes av afghansk polis. För att göra detta så likt verkligheten som möjligt så tar Försvarsmakten hjälp av afghaner som bor i Sverige.
Livgardet har sedan flera år ett bra samarbete med afghaner boende här i stockholmsområdet för att kunna lära och träna personalen som ska tjänstgöra i Afghanistan. Utan den typen av utbyte skulle förutsättningarna för personalen att göra ett bra jobb vara betydligt sämre.

Vi fick också träffa läkare och sjuksköterskor som ska utgöra den "Framskjutna kirurgiska förmågan". Att de kommer att finnas på plats i området är oerhört betydelsefullt, inte minst med tanke på att säkerhetsläget har försämrats rejält det senaste året.
De senaste nyheterna om den brutala attacken på de brittiska soldater som tränade afghansk polis i kombination med FN:s beslut om att dra tillbaka sin personal är verkligen nedslående. Det visar tydligt behovet att vi även fortsatt måste vara på plats och stärka säkerheten i Afghanistan. Jag är mycket stolt och tacksam för de insatser svenska soldater har gjort, gör och kommer att göra. Utan dem skulle våra säkerhetspolitiska beslut inte vara något värda.

måndag 2 november 2009

Kampanjdag i Sundbyberg

Har idag varit i Sundbyberg tillsammans med andra moderater och kampanjat. Vi gick runt och besökte butiker och företag för att höra hur/om man uppfattar våra satsningar på företagande och jobb. Vi hittade faktiskt två nya jobb! Men allt var självklart inte positivt, flera tog upp att det fortfarande är alldeles för krångligt att starta och driva företag. Bland annat var man missnöjd med alltför många regler och inte minst hur deras ärenden handlagts på Skatteverket.

För oss som var med var det väldigt givande och nyttigt att få en uppfattning hur vår politik funkar i verkligheten. Det är mycket som återstår för att göra Sverige mer företagarvänligt!

måndag 26 oktober 2009

Osannolik kombination

Det militärindustriella komplexet är nu på gång. Med hjälp av den osannolika kombinationen Göran Persson och Alf Svensson blandas nu principer för materielförsörjning och upphandlingen av splitterskyddade fordon ihop på DN Debatt idag.
Det är hyckleri när Göran Persson plötsligt vill framstå som försvarets och försvarsindustrins bäste vän, vi känner till hans "track record" när det gäller besparingar och nedläggningar.


De av riksdagen antagna principerna för materielförsörjning härstammar faktiskt från den förra (S)-regeringen. Principerna är inget hokus pokus utan fastslår att det är Försvarsmaktens behov som ska styra materielanskaffningen och att försvarsmateriel ska upphandlas i konkurrens. Dessutom ska egenutveckling och svenska särlösningar undvikas så långt det är möjligt, allt för att undvika onödigt dyr materiel och för att kunna vara interoperabla med andra länders försvarsmakter. Att koka ner dessa principer till att all materiel ska "köpas från hyllan" är en (medvetet?) felaktig förenkling.

Det går inte att dra all försvarsmateriel över en kam, viss materiel finns det ett oerhört stort utbud av på världsmarknaden, många tillverkare och därmed också stor konkurrens. För andra typer av materiel gäller motsatsen, komplexa system med få tillverkare och liten konkurrens, där kanske "hyllan" inte ens är ett möjligt alternativ.
Men vi politiker kommer inte ifrån vårt ansvar att se till att varje skattekrona som används ska göra det så effektivt som möjligt.

onsdag 14 oktober 2009

FRA-för sista gången?

Idag onsdag debatterar och beslutar vi frågan om signalspaning i kammaren. Det är den fjärde och förhoppningsvis sista stora kammardebatten i denna fråga den här mandatperioden.

Det viktigaste är att påminna sig om varför vi behöver en väl fungerande försvarsunderättelseverksamhet där signalspaning är en avgörande del. Det finns hot mot Sverige och svenska intressen som vi måste hålla koll på helt enkelt! Självklart ska vi ha en lagstiftning som reglerar hur detta ska gå till och hur den den enskildes intergritet ska skyddas. Det får vi om riksdagen antar den nya lagen.

Lyssna gärna på debatten, den börjar kl. 12.30.
Du kan också gå in på www.sr.se och höra vad jag sa i P1 Morgon tidigare idag.

tisdag 6 oktober 2009

6 miljarder mindre = ett bättre försvar?

Oppositionen har nu presenterat sina respektive budgetalternativ - splittrat värre. Det tre oppositionspartierna vill spara på försvaret med 6 miljarder på tre år, summan är man överens om däremot inte inom vilka områden besparingarna ska ske.
Socialdemokraterna vill spara på internationella insatser och personalförsörjning, Miljöpartiet vill spara på materiel och underhåll men öka på de internationella fredsfrämjande insatserna. Vänstern vill stryka allt som har med krigsmaterielexport att göra, det stämmer dåligt med vad S önskar sig på försvarsindustriområdet. Vänstern vill också att de internationella insatserna ska minska.
Att S och V inte längre tycks så intresserade av internationell solidaritet är anmärkningsvärt och tråkigt, det vore bättre om man lyssnade mer på MP i den frågan.
Hur oppositionen ska sy ihop sina motsägelsefulla förslag är en gåta, de tycker olika om det mesta!

fredag 2 oktober 2009

Hur ska (S) pengar räcka?

Deltog i Folk och Försvars frukostmöte om budgeten 2010. Eva Halldén inledde med en analys kring frågeställningen - Ett användbart försvar, får vi det?. Sedan var det dags för mig och min försvarsutskottskollega Peter Jonsson (S) att komma med våra reflektioner.

Intressant att höra hur en socialdemokrat kritiserar oss för att satsa för litet på det mesta. Men hur ska en (S)-budget med minst 2 miljarder mindre per år överhuvudtaget räcka till allt man vill satsa på?

Mitt huvudtemat var annars att BP10 är en naturlig följd av inriktningsbeslutet från i juni 2009. Det svåra blir nu att verkligen frigöra de resurser som är nödvändiga för att kunna fortsätta omvandligen mot ett mer tillgängligt och insatsberett försvar.


Alla frågeställare hann tyvärr inte ställa sina frågor men jag försökte svara så många som möjligt efteråt.

Imorgon lördag bär det av till Uplands-Väsby och kandidatskola där jag ska prata jobb och ekonomi, det ska bli kul!

tisdag 29 september 2009

Afghanistan


I höst kommer frågan om vår militära närvaro i Afghanistan att behandlas i riksdagen igen, nuvarande mandat sträcker sig fram t om den 31 december. Det är lätt att fångas av alla svårigheter och problem som finns i Afghanistan men det är ju bland annat därför vi är där. Vårt engagemang måste vara långsiktigt och bestå av både militära och civila insatser, idag finns det knappast någon som tror att det finns en militär lösning. Däremot är den militära närvaron helt nödvändig för att de civila insatserna ska kunna genomföras.

Ja, det är svårt och det är farligt. Därför måste vi ständigt följa upp hur våra insatser fungerar; hur många soldater, vilken typ av förband och vilken utrustning är det som krävs? Hur fungerar vårt bistånd, vår ambassad och våra rådgivare?

Något som kan bidra till att våra insatser gör ännu större nytta är att det nu skapas en gemensam ledningsfunktion i regeringskansliet för att bättre kunna samordna alla sveriges aktiviteter i Afghanistan - inte en dag för tidigt!

måndag 28 september 2009

Zapad och Ladoga

Just nu pågår slutfasen i de ryska och vitryska övningarna Zapad och Ladoga. De omfattar uppemot 12 500 soldater och innehåller både luftlandsättnings- och landstigningsmoment. Övningar av den här omfattningen har inte genomförts på länge och frågan är hur vi ska uppfatta dem?
Jag tycker att vi noga ska följa upp dels övningsresultaten och dels motiven till val av områden och omfattning. Det är helt naturligt att uppmärksamma storövningar av det här slaget utan att för den skull vara alarmistisk. Vi ska som försvars-och säkerhetspolitiker varken blunda för eller dra för snabba slutsatser av vad som sker på andra sidan Östersjön. För mig tycks det i alla fall som att Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga och gärna vill visa omvärlden detta.

fredag 25 september 2009

Lyssna på Radio Österåker imorgon!

Imorgon lördag kan du höra mig i Radio Österåker FM 103,7 och FM 100,6 kl. 11-12. Där kommer jag och Eliza Roszkowska-Öberg bland annat prata om varför vi kandiderar till riksdagen igen och hur läget är i våra respektive kommuner. Vill du veta mer gå in på min hemsida.http://www.moderat.se/karin_enstrom

Det stora helikopterrånet dominerar annars nyheterna och det väcker många funderingar. Det visar inte minst att vi dels måste skynda på reformeringen av skyddslagen och dels svårigheten att tolka underrättelser rätt. Polisen hade indikationer på att ett rån av det här slaget var på gång och flyttade också tillfälligt sina helikoptrar. En sak är i alla fall säker, polishelikoptrarna måste få en mer skyddad basering.

onsdag 23 september 2009

Hemvärnet behövs!

Så kan man sammanfatta förmiddagens välbesökta hemvärnsseminarium i Linköping. Mitt huvudbudskap var att jag är glad att riksdagen fattat ett inriktningsbeslut som ger hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna en tydligare roll.
Och det finns många goda argument för den satsning som nu görs - vi får en miltär närvaro lokalt och regionalt och vi får hög tillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt. Hemvärnet är dessutom bevisat duktiga på civila krishanteringsinsatser. Visste ni att hemvärnet gav 77 000 timmar i stöd till samhället under 2008?

Utmaningar saknas inte, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg tog upp ett antal områden som måste lösas, det gäller allt från rekrytering till att utveckla övningssystem och att se över skyddslagen. Det ska vi självklart hjälpas åt med!

Erik Petersen berättade om hur det danska Hjemmevaernet fungerar, de har en annan lösning men vi har nog en hel del att lära av våra grannar.

tisdag 22 september 2009

Samverkan-det låter alltid bra

Samverkan är ett populärt men räcker det att säga eller skriva i ett styrdokument för att det ska fungera? Bra artikel om detta i senaste numret av Tjugofyra7, MSB:s tidning. Två forskare vid Göteborgs universitet har följt hur blåljusorganisationerna och SOS Alarm samverkar. De menar att i verkligheten sker nästan ingen samverkan alls på olycksplatser och det kan i akuta lägen vara bättre att var och en gör sin sak, istället för att samverka gränslöst.
Forskningsrapporten: Johan Berlin och Eric Carlström (2009). "Samverkan på olycksplatsen. Om organisatoriska barriäreffekter."University West.

I morgon onsdag åker jag till Linköping för att delta i ett seminarium om hemvärnet, ska bli intressant. Läs mer på www.folkochforsvar.se

måndag 21 september 2009

Budgetdebatt och bloggstart


Nu är det dags - jag har äntligen blivit med blogg!
Här ska man kunna se hyfsat aktuella kommentarer i huvudsak kring försvars- och säkerhetspolitik.
Idag presenteras och debatteras budgetpropositionen i riksdagen. Inom utgiftsområde 6 som rör försvar och samhällets krisberedskap finns inga stora överraskningar. Arbetet med att förverkliga försvarsbeslutet från i juni är i full gång. När det gäller hur bl a FMV och FOI:s verksamheter ska förändras kommer det inga besked nu utan detta ska utredas vidare. Viktigt att det blir rätt men det är också viktigt att det inte dröjer för länge. Ju snabbare resurser kan frigöras från stödverksamhen desto snabbare kan omvandlingen mot ett mer insatsberett och använbart försvar genomföras.
Bra med besked om att officersutbildningen inte drabbas av intagningsstopp, erfarenheterna från förra gången förskräcker. Med tanke på att hela personalförsörjningen nu förändras måste det finnas många vägar in i Försvarsmakten.
Det särskilda anslaget till frivilligorganisationerna försvinner men det innebär inte att stödet gör det. Jag är övertygad om att frivilligorganisatioerna har en viktig roll i det framtida försvaret och regeringen lovar nu att de över hur stödet ska utformas. Jag vet att många av organisationerna själva ser över sin egen verksamhet och det är nödvändigt för att kunna överleva. Hoppas att vi kan hitta en bra balans mellan organisations- och verksamhetsstöd.

fredag 18 september 2009

Bloggstart!Välkommen till min nya blogg!

Startdatum 2009-09-21