måndag 28 september 2009

Zapad och Ladoga

Just nu pågår slutfasen i de ryska och vitryska övningarna Zapad och Ladoga. De omfattar uppemot 12 500 soldater och innehåller både luftlandsättnings- och landstigningsmoment. Övningar av den här omfattningen har inte genomförts på länge och frågan är hur vi ska uppfatta dem?
Jag tycker att vi noga ska följa upp dels övningsresultaten och dels motiven till val av områden och omfattning. Det är helt naturligt att uppmärksamma storövningar av det här slaget utan att för den skull vara alarmistisk. Vi ska som försvars-och säkerhetspolitiker varken blunda för eller dra för snabba slutsatser av vad som sker på andra sidan Östersjön. För mig tycks det i alla fall som att Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga och gärna vill visa omvärlden detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar