onsdag 23 september 2009

Hemvärnet behövs!

Så kan man sammanfatta förmiddagens välbesökta hemvärnsseminarium i Linköping. Mitt huvudbudskap var att jag är glad att riksdagen fattat ett inriktningsbeslut som ger hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna en tydligare roll.
Och det finns många goda argument för den satsning som nu görs - vi får en miltär närvaro lokalt och regionalt och vi får hög tillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt. Hemvärnet är dessutom bevisat duktiga på civila krishanteringsinsatser. Visste ni att hemvärnet gav 77 000 timmar i stöd till samhället under 2008?

Utmaningar saknas inte, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg tog upp ett antal områden som måste lösas, det gäller allt från rekrytering till att utveckla övningssystem och att se över skyddslagen. Det ska vi självklart hjälpas åt med!

Erik Petersen berättade om hur det danska Hjemmevaernet fungerar, de har en annan lösning men vi har nog en hel del att lära av våra grannar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar