lördag 28 augusti 2010

Framtidstro i Blekinge

Två intensiva dagar i Blekinge med besök på F 17 och Helikopterskvadronen i Kallinge. Därefter Marinbasen och Kustbevakningen i Karlskrona samt ett kvällsmöte med Blekingemoderaterna.
Svårt att sammanfatta alla intryck men genomgående stötte vi på optimism och framtidstro hos förbanden.
Helikopterverksamheten i Blekinge (och i övriga landet) har haft flera tuffa år med flera omorganisationer och svåra olyckor. Nu ser man ändå ljust på framtiden och har snarare problem hur personalen ska räcka till alla uppgifter.
Vi fick också träffa nyanställda flygbasjägare som ska ingå i NBG 11, givande att få höra deras funderingar kring det framtiden, inte minst hur rekryteringen ska gå till.

Kustbevakningen visade sitt nya fartyg som ska kunna hantera kemiska olyckor till sjöss. Ett imponerande fartyg som bland annat ska kunna bogsera en havererad oljetanker, ta upp olja och andra giftiga utsläpp. En resurs som ska kunna användas i hela Östersjön, bra!

onsdag 25 augusti 2010

Frågor på Livgardet

Dagen inleddes med möte med chefen Livgardet och stabschefen. Fick en bra bild av dels hur diversifierad verksamheten i garnisonen är och vilka utmaningar man står inför. Man har bland annat börjat samverka med kommunen för att bättre kunna möta t ex efterfrågan på bostäder för de anställda soldaterna.

Fick också träffa kompaniledning samt pluton- och gruppchefer ur FS 20, som löser av FS 19 i Afghanistan i november/december. Givande för mig att få sitta ner och lyssna på de som snart ska ut i insats. Det finns frågor kring bl a hur kontrakten för de tidvis tjänstgörande soldaterna ska se ut samt vad skyldigheten att tjänstgöra internationellt egentligen innebär.

Sjävklart finns också en ovisshet kring vad som kommer att hända med vår insats i Afghanistan och med Försvarsmakten i allmänhet efter valet.

tisdag 24 augusti 2010

Ny miljöbilspremie och Halmstadsbesök

Hoppas ingen undgått att Alliansen nu föreslår en miljöbilspremie på 40 000 kronor för den som köper en miljöbil. Dessutom kommer den nuvarande skattebefrielsen i fem år vara kvar. Ännu fler goda skäl att köpa miljöbil alltså.

Besökte Halmstads garnison häromdagen tillsammans med moderata kollegor. Vi diskuterade allt ifrån rekrytering till planerna på att bilda ett nytt Logistikcentrum. Rekryteringen har gått bra och de nyanställda soldaterna vi träffade verkade nöjda. Planerna på att organisera om logistiken utan att för den skull börja en flyttkarusell låter bra, utredningen ska vara klar i november.

torsdag 19 augusti 2010

Kampanjstart

Valrörelsen har startat på allvar.
Var igår och besökte den del av Marinbasens basbataljon som fortfarande finns på Muskö. Många verkar tro att det inte längre bedrivs någon verksamhet i Musköberget längre, t o m inom Försvarsmakten. Visst är det stor skillnad mot förr men både Försvarsmakten och industrin, främst Kockums har verksamhet kvar.

På eftermiddagen Nynäshamn och träff med kommunen och arbetsförmedlingen som samlokaliserat för att kunna bli bättre att få så många som möjligt att klara sin egen försörjning. Man berättade om hur man numera utgår ifrån individens behov istället för att som tidigare försöka hitta rätt person till rätt praktikplats. Vikten av att tidigt hjälpa de ungdomar som har problem i skolan kan inte underskattas. Där måste vi bli bättre!