onsdag 30 juni 2010

Sista dagen med plikt

Från och med imorgon den 1 juli tillämpas inte pliktlagen längre, det är en stor men nödvändig förändring. Jag fick igår frågan av Claes Arvidsson, ledarskribent på SvD, om vad vi ska göra om inte frivilligheten fungerar? Jag svarade ungefär så här;
Om rekryteringen skulle fungera dåligt finns det flera faktorer att se över, alltifrån utbildningens innehåll och kvalitet till löner och andra villkor. Verksamheten i Försvarsmakten måste vara så bra och intressant att den attraherar unga kvinnor och män. Och i värsta fall om vårt säkerhetspolitiska läge hastigt skulle försämras och behovet av soldater och sjömän inte skulle kunna tillgodoses på frivillig väg, så kan regeringen besluta att tillämpa plikten igen.

Idag kommer jag att vara med på den ceremoni som Försvarsmakten anordnar med anlednng av att plikten blir vilande. ÖB inspekterar den sista pågående värnpliktiga högvakten och tre soldater, av de cirka fyra miljoner som fullgjort sin grundutbildning, får medalj.

måndag 21 juni 2010

Mönstring i onödan?

En debatt om mönstringen har tagit fart de senaste dagarna. När man ändrar lagar och övergår från ett system till ett annat uppkommer ofta en del besvärligheter.
Viktigt att komma ihåg är att lagen inte ändras förrän den 1 juli och att varken regering eller myndigheter kan eller ska föregripa riksdagsbeslutet. Däremot ska övergången ske så smidigt som möjligt.
För mig är det självklart att resultaten från mönstringen ska tas tillvara så långt det bara är möjligt i den kommande rekryteringen, något annat vore ju både dumt och dyrt. Även i fortsättningen är det ju Pliktverket (som byter namn till Statens rekryteringmyndighet) som ska utföra den medicinska och psykologiska prövningen av frivilligt sökande till Försvarsmakten.

fredag 11 juni 2010

Värnpliktskongress för allra sista gången

Det var trots allt ganska glada miner på den allra sista? värnpliktskongressen i Södertälje igår. Jag var med i en paneldiskussion om vad som kommer efter värnpliktsrådet. Vi diskuterade framtida former för medinflytande, insyn och granskning.

Värnpliktsrådet har tagit initiativ till en ny intresseorganisation, "Svensk soldat", som ska samla rekryter, gruppbefäl, soldater och sjömän. Jättebra tycker jag. Eftersom den grundläggande utbildningen bara är tre månader måste det finnas viss kontinuitet och bärare av erfarenheter. Jag gav den nya organisationen rådet att bygga allianser och samverka med andra organisationer också, t ex de friviliga försvarsorganisationerna.

torsdag 10 juni 2010

Positiva soldater på Amf 1

Besökte Amf 1 i tisdags. Fick bra dragning om läget på regementet och om utbildningsåret som gått. Kul att amfibiebataljonen fått öva i större skala, det var på tiden. Det som oroar personalen är framförallt hur stödverksamheten kommer att organiseras i framtiden.

Vi träffade också en hel del soldater, de var genomgående nöjda med utbildningen och många ville fortsätta som soldater eller specialistofficerare. Vi hann också med att följa en stridsskjutning på Utö. Skjutfältet på Utö används flitigt, det är en viktig resurs för att kunna öva väpnad strid i övergången mellan land och hav.