fredag 11 juni 2010

Värnpliktskongress för allra sista gången

Det var trots allt ganska glada miner på den allra sista? värnpliktskongressen i Södertälje igår. Jag var med i en paneldiskussion om vad som kommer efter värnpliktsrådet. Vi diskuterade framtida former för medinflytande, insyn och granskning.

Värnpliktsrådet har tagit initiativ till en ny intresseorganisation, "Svensk soldat", som ska samla rekryter, gruppbefäl, soldater och sjömän. Jättebra tycker jag. Eftersom den grundläggande utbildningen bara är tre månader måste det finnas viss kontinuitet och bärare av erfarenheter. Jag gav den nya organisationen rådet att bygga allianser och samverka med andra organisationer också, t ex de friviliga försvarsorganisationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar