onsdag 31 mars 2010

Äntligen Förbifart

Vi som bor i stockholmsregionen kan idag glädjas åt att Förbifart Stockholm kan bli verklighet. Idag fattar nämligen regeringen beslut om att satsa 28 miljarder och ge klartecken för att förverkliga något som behövs för att regionen ska kunna fortsätta att växa och uvecklas.

Både som privatperson och företagare tjänar man på att förbifarten byggs, vi spar tid och onödiga utsläpp genom att köerna minskar. Till och med Socialdemokraterna inser behovet men är inte överens med sina verklighetsfrånvända rödgröna vänner. Ännu en fråga som splittrar oppositionen alltså.

torsdag 25 mars 2010

Vårdens verklighet

I veckan har jag fått följa en av Vaxholms Vårdcentrals duktiga distriktssköterskor på hembesök under en förmiddag. Hembesöken görs dels inom ramen för hemsjukvården men också till personer som har svårt att ta sig till vårdcentralen. Vi hann med åtta besök och det var verkligen imponerande att få se hur hon jobbade; metodiskt och effektivt med mycket värme och glimten i ögat.

Det handlade om allt ifrån att ta blodprover och lägga om sår till att ge medicin. Jag fick också möjlighet att se hur samspelet mellan hemsjukvård och hemtjänsten fungerar, då många av de äldre vi besökte behöver både och. I Vaxholm verkar det fungera bra men det finns säkert saker som vi kan förbättra. Det viktigaste är ju att den som behöver hjälpen får den utan att behöva fundera på om det är landstingets eller kommunens ansvar.

Inom kommunen pågår just nu ett projekt för att se vilka förutsättningarna är för att utöka valfriheten inom bland annat hemtjänsten. Socialnämnden är ansvarig nämnd för detta.

tisdag 23 mars 2010

Bra besök i Boden!

Snön vräkte ner när jag och några moderata kollegor kom till Boden sent i torsdags kväll.
Dagen efter besökte vi I19 och A9 och fick en bra genomgång av vad man jobbar med just nu och hur framtiden ser ut.
Dominerade gjorde förstås frågan om hur rekryteringen kommer att fungera med den nya frivilliga utbildningen. En hel del av svaren finns i den proposition som kom till riksdagen idag; (2009/10:160) Modern personalförsörjning för ett användbart försvar. Läs mer på www.riksdagen.se/dokument

Cheferna på I19 och A9 betonade vikten av lokal rekrytering och jag håller med. Försvarsmakten måste vara synlig och aktiv både på nationell och lokal nivå. Vissa av våra framtida soldater lockas av tanken att få tjänstgöra internationellt, andra känner sig mer lockade av att få vara en del av de Nationella skyddsstyrkorna på hemmaplan. Det ska finnas många vägar in i Försvarsmakten och man måste kunna få växla spår under tiden, t ex från soldat till specialistofficer eller från Hemvärnet till heltidsanställd.

Vi fick också en genomgång av hur arbetet med det nya artillerisystemet Archer går, bra exempel på nordiskt samarbete i praktiken. På Ingenjörskompaniet fick vi på ett handfast sätt prova våra färdigheter genom att bl a försöka köra den fjärrstyrda "bombroboten".

tisdag 9 mars 2010

Kvinnor i konflikter

Med anledning av den internationella kvinnodagen 8/3 har jag tillsammans med mina moderata riksdagskollegor Hillevi Engström och Mats Sander skrivit en artikel på Newsmill. I artikeln uppmärksammar vi kvinnors roll i konflikter utifrån Sveriges arbete med FN:s resolution 1325.

Kvinnor är idag mycket utsatta i olika konflikter runt om i världen. Sexuellt våld mot kvinnor är en vanlig strategi för att tillfoga sin motståndare så mycket skada som möjligt. Detta är inte acceptabelt och måste bekämpas. Den svenska regeringen har gjort mycket bra saker för att skapa ett internationellt samarbete för att motverka problemet. Mycket arbete återstår dock att göra.

Läs mer på:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/08/vi-m-ste-g-ra-mer-f-r-kvinnor-i-konflikter

torsdag 4 mars 2010

Operation Atalanta

Nu är det formellt klart för det svenska deltagandet i Operation Atalanta, det vill sig EU:s marina insats utanför Somalias kust. Vi tog ett enhälligt beslut i riksdagen igår och regeringen idag.
Den här gången bidrar Sverige med HMS Carlskrona och 175 personer under ca sex månader. Extra intressant är att det blir Sverige och Carlskrona som ansvarar för att leda hela insatsen på plats. Ombord kommer styrkehögkvarteret(FHQ) att finnas från mitten på april till mitten på juli. Att Sverige kan ta på sig ledartröjan betyder mycket för vår roll i EU-samarbetet men det innebär också värdefulla erfarenheter för förbandet och Försvarmakten.
läs mer på www.mil.se och/eller www.regeringen.se

måndag 1 mars 2010

Besök i verkligheten

Har nu genomfört två av fem planerade "återbesök" i välfärden, senast en förskola och en vårdcentral. Det som slår mig är hur engagerade personalen är trots en hel del svårigheter. Det som framkommit vid de flesta besök som vi moderater har gjort är att många anställda trivs väldigt bra med sina jobb men upplever att det ständigt ska sparas och omorganiseras.

Jag fick en bra fråga på vårdcentralen häromdagen; Finns det några formella krav på en sjukvårdspolitiker?
Svaret är förstås nej, tanken med att välja politiker är att vi ska företräda väljarna utan att vara experter, men det ger ändå en tankeställare. Många medarbetare i vården har framfört att många av oss politiker saknar kunskap och förståelse för verksamheten. Ett sätt att bli litet bättre är att satsa ännu mer på besök ute på fältet.