tisdag 23 mars 2010

Bra besök i Boden!

Snön vräkte ner när jag och några moderata kollegor kom till Boden sent i torsdags kväll.
Dagen efter besökte vi I19 och A9 och fick en bra genomgång av vad man jobbar med just nu och hur framtiden ser ut.
Dominerade gjorde förstås frågan om hur rekryteringen kommer att fungera med den nya frivilliga utbildningen. En hel del av svaren finns i den proposition som kom till riksdagen idag; (2009/10:160) Modern personalförsörjning för ett användbart försvar. Läs mer på www.riksdagen.se/dokument

Cheferna på I19 och A9 betonade vikten av lokal rekrytering och jag håller med. Försvarsmakten måste vara synlig och aktiv både på nationell och lokal nivå. Vissa av våra framtida soldater lockas av tanken att få tjänstgöra internationellt, andra känner sig mer lockade av att få vara en del av de Nationella skyddsstyrkorna på hemmaplan. Det ska finnas många vägar in i Försvarsmakten och man måste kunna få växla spår under tiden, t ex från soldat till specialistofficer eller från Hemvärnet till heltidsanställd.

Vi fick också en genomgång av hur arbetet med det nya artillerisystemet Archer går, bra exempel på nordiskt samarbete i praktiken. På Ingenjörskompaniet fick vi på ett handfast sätt prova våra färdigheter genom att bl a försöka köra den fjärrstyrda "bombroboten".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar