tisdag 20 december 2011

Vaxholmsnytt

Igår kväll hade vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde i Vaxholm. Inga stora frågor men nog så viktiga för strukturen, vi antog nya reglementen för samtliga nämnder och styrelser och så valde vi på nytt till styrelser och nämnder. Efter förra valet bestämde vi oss för att ha ettåriga mandatperioder istälet för fyra. Det gör vi för att det dels är lättare att ta ett uppdrag på kortare tid och dels för att det är lättare att göra personförändringar om det behövs.

För att förbereda valen har vi i vår egen fullmäktigegrupp genomfört ett utvärderingsarbete för att se var och hur vi kan bli bättre. Förhoppningsvis kan vi utveckla detta till  nästa år.

För första gången har också själva fullmäktigesammanträdet dokumenterats och websänts direkt (på initiativ av oppositionen), så för den som vill veta vad som hände är det bara att följa den här länken htpp://bambuser.com/channel/vaxholm

Just nu väntar vi på att få genomföra årets sista votering i kammaren, så att vi har en statsbudget till nästa år.

torsdag 15 december 2011

Konflikter 2012 och Early warning

Svenska Freds och UI ordnade ett seminarium på det temat igår. Tanken med "Early Warning" är att man genom bättre informationsinhämtning och analys av möjliga konflikter ska kunna förebygga att väpnade konflikter bryter ut. Svenska Freds har precis kommit ut med en rapport angående detta. Jag deltog i panelsamtalet tllsammans med Kent Härstedt (S), Björn Holmgren och två forskare från UI och Johanne Hildebrandt.

Vi som satt i panelen fick frågan om vilka konflikter vi tror kommer att uppstå under nästa år. Jag framhöll att det ofta är gamla konflikter som återuppstår på nytt, vilket ju inte är så konstigt egentligen. Vi resonerade också kring att det ofta inte är bristen på information utan snarare politisk handlingskraft som gör att vi (EU eller FN) inte går in i ett tidigt skede. Vi var överens om att de konflikter som kommer att uppstå under 2012 borde varit föremål för "early warning" långt tidigare.

onsdag 14 december 2011

Starkt engagemang för Afghanistan

I måndags debatterade vi den svenska insatsen i Afghanistan i riksdagen. I samband med det så skrev jag en artikel på Newsmill där jag berättar om de förändringar som kommer att genomföras – en reducering av den militära delen och en större satsning på civila delen av insatsen.
 
2014 kommer ansvaret för säkerheten i Afghanistan tas över av de afghanska styrkorna. Det betyder inte att Sverige ska lämna landet. Vi kommer fortfarande att ha ett starkt engagemang kvar i landet. Sverige kommer dels att fortsätta det civila utvecklingsbiståndet och stödet till den afghanska statsbyggnadsprocessen. Dels kommer svensk militär personal kommer att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och stöd. Däremot ska de inte ha en stridande funktion.

onsdag 30 november 2011

Nystart för bloggen!

Efter valet 2010 bytte jag plats i riksdagen, från ledamot i försvarsutskottet till ordförande i utrikesutskottet. Det dryga år som har gått sedan dess har varit otroligt lärorikt och roligt. Jag har fått sätta mig in i många nya frågor och utrikespolitiken har verkligen varit i fokus under den tiden.

De folkliga resningarna i Nordafrika och Mellanöstern, skuldkrisen i Europa och situationen i Afghanistan är bara några viktiga skeenden som påverkat och kommer att fortsätta att påverka oss här i Sverige. Moderaterna har också antagit en ny utrikespolitisk plattform för att möta de nya globala utmaningarna Sverige står inför.

Nu känner jag att det är dags att bli aktiv på min blogg igen. Som ordförande i utrikesutskottet träffar jag många kunniga personer och jag får förmånen att besöka intressanta organisationer, företag och länder. Detta vill jag dela med mig av för att ge en inblick i arbetet i riksdagen och berätta om Moderaternas utrikespolitik.