fredag 23 mars 2012

Våldet i Syrien måste stoppas

Den syriska regimens brutala våld mot det egna folket är mycket upprörande. Vi behöver ett slut på våldsamheterna omedelbart. Jag har skrivit en artikel som varit publicerad i bland annat Piteå-Tidningen. I artikeln beskriver jag vad Sverige och EU gör och jag pekar även på vilka de viktigaste faktorerna för att hitta en lösning är.

FN:s säkerhetsråd tog ett viktigt steg i onsdags när de 15 länderna i rådet antog ett gemensamt uttalande om Syrien. Uttalandet är dock milt formulerat och det har inte samma tyngd som en resolution. Men, det är ändå en viktig signal till regimen i Damaskus om att världssamfundet inte accepterar läget i landet. Förhoppningsvis kan vi öka trycket ytterligare för att få ett slut på våldet och få till stånd demokratiska reformer i Syrien. 

torsdag 22 mars 2012

Kvinnor och säkerhetspolitik

Av 192 utrikesministrar i världen är bara 15 kvinnor. Bland alla mina ordförandekollegor i EU är jag den enda kvinnan. Så inledde jag mitt tal när WIIS Sweden hade sitt första möte i Stockholm. WIIS är ett nybildat nätverk i Sverige för kvinnor som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik.Det finns en internationell huvudorganisation i botten och ett antal nationella nätverk, och nu kommer det på plats i Sverige.

Ett trettiotal kvinnor hade samlats och jag fick äran att invigningstala, kul! Vi hann också med en bra diskussion kring kvinnors villkor på det här området och vad man kan göra för att dels locka fler att utbilda sig inom det här området och dels vilka hinder kvinnor stöter på.
Jag hoppas kunna bidra till WIIS fortsatta arbete genom att ingå i deras advisory board.

Läs mitt anförande här.

- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 14 mars 2012

Nedrustning på dagordningen

Utrikesutskottet har precis avslutat kammardebatten om nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition.
Svåra och viktiga frågor som vi borde kunna vara eniga om. I mitt anförande tog jag upp både de positiva tecken som finns men också bristen på framsteg. Inte minst Irans ovilja att samarbeta fullt ut med IAEA.

När det gäller klustervapenkonventionen känns det bra att vi från svensk sida nu ansluter oss. Men fortfarande har inte de stora länderna skrivit under och det finns fortfarande stora mängder klusterammunition kvar på marken i många områden.
Du hittar hela debatten här.

Mitt anförande kan du se här under:


- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 11 mars 2012

Ordförandemöte i Köpenhamn

Under ett knappt dygn träffas alla utrikesutskottsordföranden i Europa i Köpenhamn. Vi har precis lyssnat på Lady Ashton och har nu en öppen frågestund/diskussion med henne. Hennes huvudbudskap är att EU måste anstränga sig ännu mer för att stödja demokratins framväxt i Nordafrika och Mellanöstern. Ett sätt är att vi parlamentariker engagerar oss mer med direkta kontakter med respektive land.
På agendan finns också relationen Nato-EU med inledning av Fogh Rasmussen samt aktuell utrikespolitik under det danska ordförandeskapet med inledning av den danske utrikesministern Villy Søvndal.

I nästa inlägg kommer några reflektioner från vår utskottsresa i Chile och Argentina.


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 1 mars 2012

Debatt om internationella insatser

Karin Enström debatterade Sveriges internationella insatser igår. Debatten i riksdagen hölls med anledning av Riksrevisionens granskning av verksamheten. Se och lyssna på Karins anförande nedan.

tisdag 28 februari 2012

Heldag i Karlstad

Igår var vi i Karlstad med hela utskottet, faktiskt första gången som vi som utskott gör ett besök ute i landet den här mandatperioden. Först på programmet stod MSB, vi fick en bra genomgång av myndighetens breda verksamhet med nedslag i nätsäkerhet och internationella uppgifter.

Lunchen åt vi hos landshövdingen Eva Eriksson som berättade om utmaningar för Värmland och hur man jobbar med internationella frågor, det handlar om företagsetableringar, EU-projekt och hur få bort gränshinder mellan Sverige och Norge. Enligt landshövdingen jobbar fler än 65 000 svenskar i Norge, det motsvarar en medelstor stad.

Vi hann också med en genomgång på SADEV som arbetar med utvärdering av svenskt bistånd. Idag publicerar man sin senaste rapport om demokrati- och MR-bistånd.

Dagen avslutade vi på Karlstad Universitet, där vi arrangerade en paneldiskussion tillsammans med Utrikespolitiska föreningen. Temat var "Demokrati och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik"
Ett fyrtiotal studenter var där och ställde bra och svåra frågor.

Vi moderater stannade sedan kvar i Karlstad för att träffa lokala moderater och presentera vår nya utrikespolitiska plattform, starkt engagemang och många frågor även där.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 24 februari 2012

Lyssna på Radio Moderat i morgon lördag!

I morgon lördag ska jag vara med i Radio Moderat i Österåker tillsammans med min riksdagskollega Johnny Munkhammar. Mellan kl 11 och 12 på FM 103,7 kan man alltså lyssna på oss.

Jag hoppas få tala om de utmaningar Sverige och EU står inför i ljuset av den pågående krisen. Jag tänker berätta om det stora stöd regeringen har för utrikespolitiken hos svenska folket (Transatlantic Trends 2011) och om hur väl Sverige hävdar sig i EU:s utrikespolitiska samarbete. Men jag måste också säga att EU:s röst i världen inte har samma framgångar och hur vi kan vända det. Utvecklingen i Nordafrika och inte minst i Syrien kommer vi säkert också att belysa.

tisdag 21 februari 2012

Lunchseminarium med ambassadörer

Talade idag inför ett stort gäng utländska ambassadörer på ett seminarium som anordnats av Jarl Hjalmarsonstiftelsen. Syftet var att få presentera Moderaternas utrikespolitiska plattform. Jag uppfattar det som att det finns ett stort intresse för vår politikutveckling och det känns väldigt roligt. I frågestunden kom allt från vår inställning till nordiskt samarbete till demokratibistånd upp.

På torsdag har jag förmånen att få träffa några av ambassadörerna igen, då samlas nämligen de kvinnliga ambassadörerna i Stockholm och jag har lovat tala om aktuella utrikespolitiska frågor och om villkoren för kvinnor i politiken.- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 20 februari 2012

Nordisk träff i Oslo

I torsdags åkte jag till Oslo för att träffa partikollegor i de nordiska ländernas utrikes- och försvarsutskott. Innan konferensen startade fick vi dessutom möjlighet att följa den norska utrikespolitiska debatten i Stortinget. Upplägget skiljer sig något från Sverige, utrikesministern ger sin redogörelse till Stortinget två dagar innan och sedan tar debatten vid. Min kollega Ine Marie Eriksen frågade bland annat varför inte Vitryssland nämndes i redogörelsen. I debatten deltog både utrikesministern Gahr Störe och försvarsministern Bart Eide och det var roligt att följa hur det går till i ett grannland.

På vår eget program hade vi sedan uppdateringar om vad som sker på försvars- och utrikesområdet i respektive land. Vi fick också en jättebra genomgång av NORDEFCO, det nordiska försvarssamarbetet. Det var en svensk överstelöjtnant, Magnus Eriksson, som tjänstgör i det norska försvarsdepartementet som höll i den presentationen. Jag tror att alla gick därifrån med en mycket bättre insikt om hur mycket som faktiskt sker inom det här samarbetet.

onsdag 15 februari 2012

Utrikesdebatt i riksdagen

Dagens utrikespolitiska debatt har dominerats av Syrien och frågan om ett erkännande av Palestina. Själva utrikesdeklarationen berörde som brukligt är så gott som samtliga områden inom utrikespolitiken och så måste det självklart vara.
I mitt anförande koncentrerade jag mig på målsättningen ett starkare Sverige i Europa och ett starkare Europa i världen. Ett EU i kris gynnar inte den utvecklingen, vi måste hitta lösningar för både de akuta och långsiktiga problem EU står inför, då blir EU också en trovärdig utrikespolitisk aktör. Jag tryckte på vikten av ett öppet EU och vårt samarbete med USA.
Läs gärna min artikel på Newsmill också.
Länk till anförandet finns här

måndag 13 februari 2012

Rent vatten på export?

Häromdagen gjorde jag ett studiebesök på Sjöstadsverket, som ligger precis bredvid Henriksdals reningsverk. Där provas just nu en massa olika sätt att rena vatten. Ledorden i utvecklingen är att reningen ska kunna ske mer energi- och kemikaliesnålt. Och det går bra! Man kan faktiskt säga att en del av processerna gör att man i slutändan också kan utvinna energi och gödning ur avloppsvattnet.

Idag har vi ju inte bara problem med bakterier i vatten utan också läkemedelsrester och parasiter. Det behövs både ny reningsteknik och övervakning, så att vattnet kollas i realtid. Intresset för den här typen av teknik är stor, särskilt ifrån länder som inte har samma goda tillgång på rent vatten som vi har i Sverige. Svenska forskare och företag ligger på framkant och har stora möjligheter att exportera kunnadet och tekniken i framtiden. Det vi måste bli bättre på är att underlätta steget från idé till något som man vill investera i.

torsdag 2 februari 2012

Intressant om IAEA och Iran

Fick en bra dragning om IAEA:s safeguardsrapport samt EU:s nya sanktioner mot Iran idag på utskottsmötet. Dragningen ingår som en del i arbetet med det betänkande om nedrustning och icke-spridningsfrågor som utrikesutskottet nu behandlar.
IAEA har precis kommit tillbaka efter besök i Teheran och planerar ännu ett i februari för att kunna komma med en ny rapport i mars, ska bli mycket intressant att få ta del av den också.
De nya sanktioner som EU kommit överens om är omfattande och fokuserar på den iranska ekonomin. Huvuddelarna består av förbud mot import av olja och oljeprodukter från Iran (25% av Irans export av olja går till EU-länder) samt så kallad frysning av Iranska centralbanken (transaktionsförbud och frysning av tillgångar).
Vilka effekterna blir av sanktionerna är för tidigt att säga, man måste också komma ihåg att de syftar till att få till stånd dialog och förhandlingar.

tisdag 31 januari 2012

Världsbanken som jämställdhetsivrare?

Ja, i allra högsta grad! Världsbankens "World Development Report 2012" handlar om jämställdhet och utveckling. Den visar svart på vitt att jämställdhet är bra inte bara för att det är moraliskt rätt utan också för att det innebär stora ekonomiska fördelar.

På ett gemensamt finans- och utrikesutskottsammanträde idag fick vi en kort dragning av rapporten med inledning av både finans- och biståndsministern. Rapporten visar att om kvinnor ges samma förutsättningar som män så ökar produktiviteten, förutsättningarna för nästa generation blir bättre och beslutsfattandet blir mer representativt.

tisdag 17 januari 2012

Från vår till vinter? Den arabiska våren ett år senare

Jag deltar idag i en paneldiskussion på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Temat för diskussionen är utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern i den arabiska vårens efterdyningar. Diskussionen ingår som en del i ett seminarium där bland annat biståndsminister Gunilla Carlsson och journalisten Göran Rosenberg reflekterar över utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.

I samband med seminariet i Sälen skriver jag på Newsmill om att det arabiska uppvaknandet måste övergå i en arabisk transformation. Fokus ska ligga på långsiktiga politiska och ekonomiska reformer där Sverige och EU kan spela en viktig stödjande roll.

måndag 16 januari 2012

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Efter en söndag präglad av försvarspolitik och försvarsreformer och en förmiddags härlig skidåkning var det dags för ett säkerhetspolitiskt avsnitt. Mest haussat var naturligtvis Håkan Juholts anförande, hans första framträdande på ca fyra veckor. Juholt tryckte på sambandet mellan social oro och säkerhetspolitik och att vi behöver samarbeta än mer för att lösa kommande utmaningar. Men han fick inte riktigt ihop det på slutet, inga svar på hur vi ska fördjupa Europasambetet, tvärnej till Natomedlemsskap och motstridiga svar på behovet av mer pengar till försvaret efter 2014. På pressträffen efteråt blev det motstridiga uppgifter kring Sverigedemokraternas medverkan i försvarsbeslutet 2009?

Senare under eftermiddagen ett bra pass om kopplingen ekonomi och säkerhetspolitik, bra och underhållande framträdanden och diskussioner.
Just nu helt andra frågor; rättssstaten och vår trygghet.