måndag 26 oktober 2009

Osannolik kombination

Det militärindustriella komplexet är nu på gång. Med hjälp av den osannolika kombinationen Göran Persson och Alf Svensson blandas nu principer för materielförsörjning och upphandlingen av splitterskyddade fordon ihop på DN Debatt idag.
Det är hyckleri när Göran Persson plötsligt vill framstå som försvarets och försvarsindustrins bäste vän, vi känner till hans "track record" när det gäller besparingar och nedläggningar.


De av riksdagen antagna principerna för materielförsörjning härstammar faktiskt från den förra (S)-regeringen. Principerna är inget hokus pokus utan fastslår att det är Försvarsmaktens behov som ska styra materielanskaffningen och att försvarsmateriel ska upphandlas i konkurrens. Dessutom ska egenutveckling och svenska särlösningar undvikas så långt det är möjligt, allt för att undvika onödigt dyr materiel och för att kunna vara interoperabla med andra länders försvarsmakter. Att koka ner dessa principer till att all materiel ska "köpas från hyllan" är en (medvetet?) felaktig förenkling.

Det går inte att dra all försvarsmateriel över en kam, viss materiel finns det ett oerhört stort utbud av på världsmarknaden, många tillverkare och därmed också stor konkurrens. För andra typer av materiel gäller motsatsen, komplexa system med få tillverkare och liten konkurrens, där kanske "hyllan" inte ens är ett möjligt alternativ.
Men vi politiker kommer inte ifrån vårt ansvar att se till att varje skattekrona som används ska göra det så effektivt som möjligt.

onsdag 14 oktober 2009

FRA-för sista gången?

Idag onsdag debatterar och beslutar vi frågan om signalspaning i kammaren. Det är den fjärde och förhoppningsvis sista stora kammardebatten i denna fråga den här mandatperioden.

Det viktigaste är att påminna sig om varför vi behöver en väl fungerande försvarsunderättelseverksamhet där signalspaning är en avgörande del. Det finns hot mot Sverige och svenska intressen som vi måste hålla koll på helt enkelt! Självklart ska vi ha en lagstiftning som reglerar hur detta ska gå till och hur den den enskildes intergritet ska skyddas. Det får vi om riksdagen antar den nya lagen.

Lyssna gärna på debatten, den börjar kl. 12.30.
Du kan också gå in på www.sr.se och höra vad jag sa i P1 Morgon tidigare idag.

tisdag 6 oktober 2009

6 miljarder mindre = ett bättre försvar?

Oppositionen har nu presenterat sina respektive budgetalternativ - splittrat värre. Det tre oppositionspartierna vill spara på försvaret med 6 miljarder på tre år, summan är man överens om däremot inte inom vilka områden besparingarna ska ske.
Socialdemokraterna vill spara på internationella insatser och personalförsörjning, Miljöpartiet vill spara på materiel och underhåll men öka på de internationella fredsfrämjande insatserna. Vänstern vill stryka allt som har med krigsmaterielexport att göra, det stämmer dåligt med vad S önskar sig på försvarsindustriområdet. Vänstern vill också att de internationella insatserna ska minska.
Att S och V inte längre tycks så intresserade av internationell solidaritet är anmärkningsvärt och tråkigt, det vore bättre om man lyssnade mer på MP i den frågan.
Hur oppositionen ska sy ihop sina motsägelsefulla förslag är en gåta, de tycker olika om det mesta!

fredag 2 oktober 2009

Hur ska (S) pengar räcka?

Deltog i Folk och Försvars frukostmöte om budgeten 2010. Eva Halldén inledde med en analys kring frågeställningen - Ett användbart försvar, får vi det?. Sedan var det dags för mig och min försvarsutskottskollega Peter Jonsson (S) att komma med våra reflektioner.

Intressant att höra hur en socialdemokrat kritiserar oss för att satsa för litet på det mesta. Men hur ska en (S)-budget med minst 2 miljarder mindre per år överhuvudtaget räcka till allt man vill satsa på?

Mitt huvudtemat var annars att BP10 är en naturlig följd av inriktningsbeslutet från i juni 2009. Det svåra blir nu att verkligen frigöra de resurser som är nödvändiga för att kunna fortsätta omvandligen mot ett mer tillgängligt och insatsberett försvar.


Alla frågeställare hann tyvärr inte ställa sina frågor men jag försökte svara så många som möjligt efteråt.

Imorgon lördag bär det av till Uplands-Väsby och kandidatskola där jag ska prata jobb och ekonomi, det ska bli kul!