onsdag 14 oktober 2009

FRA-för sista gången?

Idag onsdag debatterar och beslutar vi frågan om signalspaning i kammaren. Det är den fjärde och förhoppningsvis sista stora kammardebatten i denna fråga den här mandatperioden.

Det viktigaste är att påminna sig om varför vi behöver en väl fungerande försvarsunderättelseverksamhet där signalspaning är en avgörande del. Det finns hot mot Sverige och svenska intressen som vi måste hålla koll på helt enkelt! Självklart ska vi ha en lagstiftning som reglerar hur detta ska gå till och hur den den enskildes intergritet ska skyddas. Det får vi om riksdagen antar den nya lagen.

Lyssna gärna på debatten, den börjar kl. 12.30.
Du kan också gå in på www.sr.se och höra vad jag sa i P1 Morgon tidigare idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar