tisdag 6 oktober 2009

6 miljarder mindre = ett bättre försvar?

Oppositionen har nu presenterat sina respektive budgetalternativ - splittrat värre. Det tre oppositionspartierna vill spara på försvaret med 6 miljarder på tre år, summan är man överens om däremot inte inom vilka områden besparingarna ska ske.
Socialdemokraterna vill spara på internationella insatser och personalförsörjning, Miljöpartiet vill spara på materiel och underhåll men öka på de internationella fredsfrämjande insatserna. Vänstern vill stryka allt som har med krigsmaterielexport att göra, det stämmer dåligt med vad S önskar sig på försvarsindustriområdet. Vänstern vill också att de internationella insatserna ska minska.
Att S och V inte längre tycks så intresserade av internationell solidaritet är anmärkningsvärt och tråkigt, det vore bättre om man lyssnade mer på MP i den frågan.
Hur oppositionen ska sy ihop sina motsägelsefulla förslag är en gåta, de tycker olika om det mesta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar