måndag 26 oktober 2009

Osannolik kombination

Det militärindustriella komplexet är nu på gång. Med hjälp av den osannolika kombinationen Göran Persson och Alf Svensson blandas nu principer för materielförsörjning och upphandlingen av splitterskyddade fordon ihop på DN Debatt idag.
Det är hyckleri när Göran Persson plötsligt vill framstå som försvarets och försvarsindustrins bäste vän, vi känner till hans "track record" när det gäller besparingar och nedläggningar.


De av riksdagen antagna principerna för materielförsörjning härstammar faktiskt från den förra (S)-regeringen. Principerna är inget hokus pokus utan fastslår att det är Försvarsmaktens behov som ska styra materielanskaffningen och att försvarsmateriel ska upphandlas i konkurrens. Dessutom ska egenutveckling och svenska särlösningar undvikas så långt det är möjligt, allt för att undvika onödigt dyr materiel och för att kunna vara interoperabla med andra länders försvarsmakter. Att koka ner dessa principer till att all materiel ska "köpas från hyllan" är en (medvetet?) felaktig förenkling.

Det går inte att dra all försvarsmateriel över en kam, viss materiel finns det ett oerhört stort utbud av på världsmarknaden, många tillverkare och därmed också stor konkurrens. För andra typer av materiel gäller motsatsen, komplexa system med få tillverkare och liten konkurrens, där kanske "hyllan" inte ens är ett möjligt alternativ.
Men vi politiker kommer inte ifrån vårt ansvar att se till att varje skattekrona som används ska göra det så effektivt som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar