tisdag 29 september 2009

Afghanistan


I höst kommer frågan om vår militära närvaro i Afghanistan att behandlas i riksdagen igen, nuvarande mandat sträcker sig fram t om den 31 december. Det är lätt att fångas av alla svårigheter och problem som finns i Afghanistan men det är ju bland annat därför vi är där. Vårt engagemang måste vara långsiktigt och bestå av både militära och civila insatser, idag finns det knappast någon som tror att det finns en militär lösning. Däremot är den militära närvaron helt nödvändig för att de civila insatserna ska kunna genomföras.

Ja, det är svårt och det är farligt. Därför måste vi ständigt följa upp hur våra insatser fungerar; hur många soldater, vilken typ av förband och vilken utrustning är det som krävs? Hur fungerar vårt bistånd, vår ambassad och våra rådgivare?

Något som kan bidra till att våra insatser gör ännu större nytta är att det nu skapas en gemensam ledningsfunktion i regeringskansliet för att bättre kunna samordna alla sveriges aktiviteter i Afghanistan - inte en dag för tidigt!

måndag 28 september 2009

Zapad och Ladoga

Just nu pågår slutfasen i de ryska och vitryska övningarna Zapad och Ladoga. De omfattar uppemot 12 500 soldater och innehåller både luftlandsättnings- och landstigningsmoment. Övningar av den här omfattningen har inte genomförts på länge och frågan är hur vi ska uppfatta dem?
Jag tycker att vi noga ska följa upp dels övningsresultaten och dels motiven till val av områden och omfattning. Det är helt naturligt att uppmärksamma storövningar av det här slaget utan att för den skull vara alarmistisk. Vi ska som försvars-och säkerhetspolitiker varken blunda för eller dra för snabba slutsatser av vad som sker på andra sidan Östersjön. För mig tycks det i alla fall som att Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga och gärna vill visa omvärlden detta.

fredag 25 september 2009

Lyssna på Radio Österåker imorgon!

Imorgon lördag kan du höra mig i Radio Österåker FM 103,7 och FM 100,6 kl. 11-12. Där kommer jag och Eliza Roszkowska-Öberg bland annat prata om varför vi kandiderar till riksdagen igen och hur läget är i våra respektive kommuner. Vill du veta mer gå in på min hemsida.http://www.moderat.se/karin_enstrom

Det stora helikopterrånet dominerar annars nyheterna och det väcker många funderingar. Det visar inte minst att vi dels måste skynda på reformeringen av skyddslagen och dels svårigheten att tolka underrättelser rätt. Polisen hade indikationer på att ett rån av det här slaget var på gång och flyttade också tillfälligt sina helikoptrar. En sak är i alla fall säker, polishelikoptrarna måste få en mer skyddad basering.

onsdag 23 september 2009

Hemvärnet behövs!

Så kan man sammanfatta förmiddagens välbesökta hemvärnsseminarium i Linköping. Mitt huvudbudskap var att jag är glad att riksdagen fattat ett inriktningsbeslut som ger hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna en tydligare roll.
Och det finns många goda argument för den satsning som nu görs - vi får en miltär närvaro lokalt och regionalt och vi får hög tillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt. Hemvärnet är dessutom bevisat duktiga på civila krishanteringsinsatser. Visste ni att hemvärnet gav 77 000 timmar i stöd till samhället under 2008?

Utmaningar saknas inte, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg tog upp ett antal områden som måste lösas, det gäller allt från rekrytering till att utveckla övningssystem och att se över skyddslagen. Det ska vi självklart hjälpas åt med!

Erik Petersen berättade om hur det danska Hjemmevaernet fungerar, de har en annan lösning men vi har nog en hel del att lära av våra grannar.

tisdag 22 september 2009

Samverkan-det låter alltid bra

Samverkan är ett populärt men räcker det att säga eller skriva i ett styrdokument för att det ska fungera? Bra artikel om detta i senaste numret av Tjugofyra7, MSB:s tidning. Två forskare vid Göteborgs universitet har följt hur blåljusorganisationerna och SOS Alarm samverkar. De menar att i verkligheten sker nästan ingen samverkan alls på olycksplatser och det kan i akuta lägen vara bättre att var och en gör sin sak, istället för att samverka gränslöst.
Forskningsrapporten: Johan Berlin och Eric Carlström (2009). "Samverkan på olycksplatsen. Om organisatoriska barriäreffekter."University West.

I morgon onsdag åker jag till Linköping för att delta i ett seminarium om hemvärnet, ska bli intressant. Läs mer på www.folkochforsvar.se

måndag 21 september 2009

Budgetdebatt och bloggstart


Nu är det dags - jag har äntligen blivit med blogg!
Här ska man kunna se hyfsat aktuella kommentarer i huvudsak kring försvars- och säkerhetspolitik.
Idag presenteras och debatteras budgetpropositionen i riksdagen. Inom utgiftsområde 6 som rör försvar och samhällets krisberedskap finns inga stora överraskningar. Arbetet med att förverkliga försvarsbeslutet från i juni är i full gång. När det gäller hur bl a FMV och FOI:s verksamheter ska förändras kommer det inga besked nu utan detta ska utredas vidare. Viktigt att det blir rätt men det är också viktigt att det inte dröjer för länge. Ju snabbare resurser kan frigöras från stödverksamhen desto snabbare kan omvandlingen mot ett mer insatsberett och använbart försvar genomföras.
Bra med besked om att officersutbildningen inte drabbas av intagningsstopp, erfarenheterna från förra gången förskräcker. Med tanke på att hela personalförsörjningen nu förändras måste det finnas många vägar in i Försvarsmakten.
Det särskilda anslaget till frivilligorganisationerna försvinner men det innebär inte att stödet gör det. Jag är övertygad om att frivilligorganisatioerna har en viktig roll i det framtida försvaret och regeringen lovar nu att de över hur stödet ska utformas. Jag vet att många av organisationerna själva ser över sin egen verksamhet och det är nödvändigt för att kunna överleva. Hoppas att vi kan hitta en bra balans mellan organisations- och verksamhetsstöd.

fredag 18 september 2009

Bloggstart!Välkommen till min nya blogg!

Startdatum 2009-09-21