tisdag 29 september 2009

Afghanistan


I höst kommer frågan om vår militära närvaro i Afghanistan att behandlas i riksdagen igen, nuvarande mandat sträcker sig fram t om den 31 december. Det är lätt att fångas av alla svårigheter och problem som finns i Afghanistan men det är ju bland annat därför vi är där. Vårt engagemang måste vara långsiktigt och bestå av både militära och civila insatser, idag finns det knappast någon som tror att det finns en militär lösning. Däremot är den militära närvaron helt nödvändig för att de civila insatserna ska kunna genomföras.

Ja, det är svårt och det är farligt. Därför måste vi ständigt följa upp hur våra insatser fungerar; hur många soldater, vilken typ av förband och vilken utrustning är det som krävs? Hur fungerar vårt bistånd, vår ambassad och våra rådgivare?

Något som kan bidra till att våra insatser gör ännu större nytta är att det nu skapas en gemensam ledningsfunktion i regeringskansliet för att bättre kunna samordna alla sveriges aktiviteter i Afghanistan - inte en dag för tidigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar