måndag 21 september 2009

Budgetdebatt och bloggstart


Nu är det dags - jag har äntligen blivit med blogg!
Här ska man kunna se hyfsat aktuella kommentarer i huvudsak kring försvars- och säkerhetspolitik.
Idag presenteras och debatteras budgetpropositionen i riksdagen. Inom utgiftsområde 6 som rör försvar och samhällets krisberedskap finns inga stora överraskningar. Arbetet med att förverkliga försvarsbeslutet från i juni är i full gång. När det gäller hur bl a FMV och FOI:s verksamheter ska förändras kommer det inga besked nu utan detta ska utredas vidare. Viktigt att det blir rätt men det är också viktigt att det inte dröjer för länge. Ju snabbare resurser kan frigöras från stödverksamhen desto snabbare kan omvandlingen mot ett mer insatsberett och använbart försvar genomföras.
Bra med besked om att officersutbildningen inte drabbas av intagningsstopp, erfarenheterna från förra gången förskräcker. Med tanke på att hela personalförsörjningen nu förändras måste det finnas många vägar in i Försvarsmakten.
Det särskilda anslaget till frivilligorganisationerna försvinner men det innebär inte att stödet gör det. Jag är övertygad om att frivilligorganisatioerna har en viktig roll i det framtida försvaret och regeringen lovar nu att de över hur stödet ska utformas. Jag vet att många av organisationerna själva ser över sin egen verksamhet och det är nödvändigt för att kunna överleva. Hoppas att vi kan hitta en bra balans mellan organisations- och verksamhetsstöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar