måndag 24 maj 2010

Nytt soldatavtal klart

Verkligen glädjande att ett nytt avtal för soldater och sjömän nu är klart!
Avtalet innebär i stora drag att de som ska tjänstgöra kontinuerligt får tidsbegränsade anställningar som inte får överstiga 12 år eller som mest 8 år i följd under en sammanlagd period om 18 år.
Soldaterna/sjömännen kommer också att erbjudas åtgärder som underlättar övergången till en civil anställning när den militära anställningen tar slut.

Med riksdagsbeslutet i torsdags och det här avtalet på plats så finns en riktigt bra grund för att bygga färdigt den nya insatsorganisationen.

Läs mer på www.officersforbundet.se eller www.forsvarsmakten.se

torsdag 20 maj 2010

Vad menar Folkpartiet?

Jan Björklund uttalar sig om försvaret i SvD idag. Han verkar ha missat de senaste två årens debatt och beslut i de här frågorna.
Trist att se en partiledare i alliansen låtsas att det skulle vara mer eller mindre gratis att hålla fem mekaniserade brigader igång. Såvitt jag vet har FP i budgetarbetet inte drivit frågan om ökade anslag till försvaret i under den här mandatperioden.
Trist att se en partiledare som inte tar ansvar för gemensamt fattade beslut.

onsdag 19 maj 2010

Oppositionen säger nej till allt

Har ägnat hela förmiddagen åt debatt om plikten och veteransoldatpolitiken i kammaren. Peter Jonsson (S) inledde med att tala om vikten av ordning och reda i politiken. Och det kan jag verkligen hålla med om, vi har nu äntligen fått ordning och reda i försvarspolitiken och ordning på försvarsekonomin. Det beslut vi ska fatta idag är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av den nya inriktnngen för försvaret.

Vad innebär beslutet?
Värnplikten ska inte tillämpas om inte försvarsberedskapen så kräver det.
Pliktlagen blir könsneutral
Den särskilda utlandsstyrkan avskaffas och vi får en sammanhållen politik för våra veteransoldater.

Allt detta säger S, V och MP blankt nej till. Man har inga alternativa förslag förutom de besparingar på två miljarder per år som föreslås i deras budgetmotion.
Trist också att MP som så länge jobbat för frivillighet nu röstar för att bevara plikten.

se hela debatten på webtv www.riksdagen.se

tisdag 11 maj 2010

Sista värnpliktskullen övar i Skåne


Revingehed och övriga övnings- och skjutfält i Skåne sjuder nu av aktivitet med avbrott för Kristi Himmelfärdshelg för att kulminera i tio dagars slutövning. Det var längesedan jag såg så många fordon och soldater samtidigt som under dagens besök på P7, Södra Skånska regementet. Slutövningen är historisk med tanke på att det blir den sista övningen med värnpliktiga soldater.
Den stora framtidsfrågan är förstås hur övergången till den nya personalförsörjningen kommer att fungera på kortare och längre sikt.

På bilden ser ni mäss- och ordertältet i bataljonsstaben, där jag fick en bra genomgång.

onsdag 5 maj 2010

FS 19 snart på väg till Afghanistan

Besökte på förmiddagen FS 19 ute på Livgardet med några moderata kollegor. Förbandet ligger i nu startblocken för att åka ner och avlösa FS 18. Vi fick en intressant föredragning om läget i de norra delarna av Afghanistan och vilka förändringar som är på gång. Man betonade vikten av långsiktighet i vårt engangemang och den civil-militära integrationen måste förbättras ytterligare.

Vi hade också givande samtal med flera av soldaterna där många bra frågor och synpunkter kom upp, allt från matfrågor till helikoptrar. Några av soldaterna framhöll att vi politiker borde bli bättre på att förklara varför vi är i Afghanistan. Och det stämmer, det ligger på vårt ansvar att fortsätta informera, förklara och motivera våra internationell insatser!

tisdag 4 maj 2010

Inga besked om Afghanistan

Lars Ohly säger idag att man inte kunnat komma överens om Sveriges insats i Afghanistan. Inte förvånande men oroväckande. Att lämna en så viktig fråga obesvarad är mycket olyckligt, varken väljare eller berörd personal vet alltså vad som väntar om oppositionen vinner valet i höst.
Det ger tilltron till regeringsdugligheten ännu en törn, det finns exempel på nära håll i Europa där regeringar fallit just på Afghanistanfrågan.

måndag 3 maj 2010

Försvaret får betala

De rödgröna har nu presenterat sin ekonomiska motion och det är oroande nyheter över lag. Särskilt hårt drabbas försvaret som nu som vanligt får betala de rödgrönas löften, två miljarder kronor ska bantas bort ur Försvarsmaktens budget. Det ska sparas på så gott som alla områden, de största posterna är 750 miljoner på förbandsverksamheten, 540 milj på internationella insatser och 465 milj på materielanskaffning och vidmakthållande.

Var och en kan nog förstå vilken oro man nu sätter igång bland försvarsmaktanställda och vilka konsekvenser detta får för vår försvarsförmåga och våra internationella åtaganden. Att spara två miljarder samtidigt som FM ska reformeras rejält, det kommer inte att gå ihop. De rödgröna tycks inte vara alltför bekymrade över resultatet, det är pengarna man vill åt!