måndag 3 maj 2010

Försvaret får betala

De rödgröna har nu presenterat sin ekonomiska motion och det är oroande nyheter över lag. Särskilt hårt drabbas försvaret som nu som vanligt får betala de rödgrönas löften, två miljarder kronor ska bantas bort ur Försvarsmaktens budget. Det ska sparas på så gott som alla områden, de största posterna är 750 miljoner på förbandsverksamheten, 540 milj på internationella insatser och 465 milj på materielanskaffning och vidmakthållande.

Var och en kan nog förstå vilken oro man nu sätter igång bland försvarsmaktanställda och vilka konsekvenser detta får för vår försvarsförmåga och våra internationella åtaganden. Att spara två miljarder samtidigt som FM ska reformeras rejält, det kommer inte att gå ihop. De rödgröna tycks inte vara alltför bekymrade över resultatet, det är pengarna man vill åt!

2 kommentarer:

 1. Om det vore resultatet som var intressant, skulle de borgerliga ha behandlat försvars- och säkerhetspolitiken annorlunda.

  Jag vill påminna om att anställda i FM kommer att få besked om uppsägning strax före jul, för att krympa in i IO 2011. Sedan följer förbandsnedläggningar med tillhörande uppsägningar. Allt detta med en moderat politik, så gråt inga krokodiltårar över FM anställda. Det är pengarna moderaterna vill åt.

  SvaraRadera
 2. Nedläggningar har ingen ekonomisk rationaliseringseffekt om man inte vill och lyckas göra sig av med kostnader.

  Överallt utom inom försvarssektorn, så friställs personal vid arbetsbrist. Arbetsbrist anses vara saklig grund för uppsägning och det är i stor utsträckning mellanchefer, som får lämna när organisationer krymps och plattas till.

  Om man vid nedläggningen av den regionala militära ledningsorganisationen friställt övertalig och för militär verksamhet överårig militär personal, så skulle man kunnat förstå logiken med att avveckla militärdistrikten. Alldeles särskilt så eftersom de nu föreslås återuppstå.

  Försvarsmakten hade 31 december 2009 ett antal om 1011 utnämnda och heltidsanställda bataljonschefskompetenta officerare. Det är en nettoökning på 62 stycken bara det senaste året. Några har väl ändå gått i pension under 2009.

  Antalet i tjänst varande svenska överstelöjtnanter/kommendörkaptener har sannolikt aldrig varit större. Inte ens då Karl den XII:te utvidgade riket till sina allra yttersta gränser.

  SvaraRadera