fredag 23 mars 2012

Våldet i Syrien måste stoppas

Den syriska regimens brutala våld mot det egna folket är mycket upprörande. Vi behöver ett slut på våldsamheterna omedelbart. Jag har skrivit en artikel som varit publicerad i bland annat Piteå-Tidningen. I artikeln beskriver jag vad Sverige och EU gör och jag pekar även på vilka de viktigaste faktorerna för att hitta en lösning är.

FN:s säkerhetsråd tog ett viktigt steg i onsdags när de 15 länderna i rådet antog ett gemensamt uttalande om Syrien. Uttalandet är dock milt formulerat och det har inte samma tyngd som en resolution. Men, det är ändå en viktig signal till regimen i Damaskus om att världssamfundet inte accepterar läget i landet. Förhoppningsvis kan vi öka trycket ytterligare för att få ett slut på våldet och få till stånd demokratiska reformer i Syrien. 

torsdag 22 mars 2012

Kvinnor och säkerhetspolitik

Av 192 utrikesministrar i världen är bara 15 kvinnor. Bland alla mina ordförandekollegor i EU är jag den enda kvinnan. Så inledde jag mitt tal när WIIS Sweden hade sitt första möte i Stockholm. WIIS är ett nybildat nätverk i Sverige för kvinnor som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik.Det finns en internationell huvudorganisation i botten och ett antal nationella nätverk, och nu kommer det på plats i Sverige.

Ett trettiotal kvinnor hade samlats och jag fick äran att invigningstala, kul! Vi hann också med en bra diskussion kring kvinnors villkor på det här området och vad man kan göra för att dels locka fler att utbilda sig inom det här området och dels vilka hinder kvinnor stöter på.
Jag hoppas kunna bidra till WIIS fortsatta arbete genom att ingå i deras advisory board.

Läs mitt anförande här.

- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag 14 mars 2012

Nedrustning på dagordningen

Utrikesutskottet har precis avslutat kammardebatten om nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition.
Svåra och viktiga frågor som vi borde kunna vara eniga om. I mitt anförande tog jag upp både de positiva tecken som finns men också bristen på framsteg. Inte minst Irans ovilja att samarbeta fullt ut med IAEA.

När det gäller klustervapenkonventionen känns det bra att vi från svensk sida nu ansluter oss. Men fortfarande har inte de stora länderna skrivit under och det finns fortfarande stora mängder klusterammunition kvar på marken i många områden.
Du hittar hela debatten här.

Mitt anförande kan du se här under:


- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag 11 mars 2012

Ordförandemöte i Köpenhamn

Under ett knappt dygn träffas alla utrikesutskottsordföranden i Europa i Köpenhamn. Vi har precis lyssnat på Lady Ashton och har nu en öppen frågestund/diskussion med henne. Hennes huvudbudskap är att EU måste anstränga sig ännu mer för att stödja demokratins framväxt i Nordafrika och Mellanöstern. Ett sätt är att vi parlamentariker engagerar oss mer med direkta kontakter med respektive land.
På agendan finns också relationen Nato-EU med inledning av Fogh Rasmussen samt aktuell utrikespolitik under det danska ordförandeskapet med inledning av den danske utrikesministern Villy Søvndal.

I nästa inlägg kommer några reflektioner från vår utskottsresa i Chile och Argentina.


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 1 mars 2012

Debatt om internationella insatser

Karin Enström debatterade Sveriges internationella insatser igår. Debatten i riksdagen hölls med anledning av Riksrevisionens granskning av verksamheten. Se och lyssna på Karins anförande nedan.

tisdag 28 februari 2012

Heldag i Karlstad

Igår var vi i Karlstad med hela utskottet, faktiskt första gången som vi som utskott gör ett besök ute i landet den här mandatperioden. Först på programmet stod MSB, vi fick en bra genomgång av myndighetens breda verksamhet med nedslag i nätsäkerhet och internationella uppgifter.

Lunchen åt vi hos landshövdingen Eva Eriksson som berättade om utmaningar för Värmland och hur man jobbar med internationella frågor, det handlar om företagsetableringar, EU-projekt och hur få bort gränshinder mellan Sverige och Norge. Enligt landshövdingen jobbar fler än 65 000 svenskar i Norge, det motsvarar en medelstor stad.

Vi hann också med en genomgång på SADEV som arbetar med utvärdering av svenskt bistånd. Idag publicerar man sin senaste rapport om demokrati- och MR-bistånd.

Dagen avslutade vi på Karlstad Universitet, där vi arrangerade en paneldiskussion tillsammans med Utrikespolitiska föreningen. Temat var "Demokrati och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik"
Ett fyrtiotal studenter var där och ställde bra och svåra frågor.

Vi moderater stannade sedan kvar i Karlstad för att träffa lokala moderater och presentera vår nya utrikespolitiska plattform, starkt engagemang och många frågor även där.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag 24 februari 2012

Lyssna på Radio Moderat i morgon lördag!

I morgon lördag ska jag vara med i Radio Moderat i Österåker tillsammans med min riksdagskollega Johnny Munkhammar. Mellan kl 11 och 12 på FM 103,7 kan man alltså lyssna på oss.

Jag hoppas få tala om de utmaningar Sverige och EU står inför i ljuset av den pågående krisen. Jag tänker berätta om det stora stöd regeringen har för utrikespolitiken hos svenska folket (Transatlantic Trends 2011) och om hur väl Sverige hävdar sig i EU:s utrikespolitiska samarbete. Men jag måste också säga att EU:s röst i världen inte har samma framgångar och hur vi kan vända det. Utvecklingen i Nordafrika och inte minst i Syrien kommer vi säkert också att belysa.