tisdag 31 januari 2012

Världsbanken som jämställdhetsivrare?

Ja, i allra högsta grad! Världsbankens "World Development Report 2012" handlar om jämställdhet och utveckling. Den visar svart på vitt att jämställdhet är bra inte bara för att det är moraliskt rätt utan också för att det innebär stora ekonomiska fördelar.

På ett gemensamt finans- och utrikesutskottsammanträde idag fick vi en kort dragning av rapporten med inledning av både finans- och biståndsministern. Rapporten visar att om kvinnor ges samma förutsättningar som män så ökar produktiviteten, förutsättningarna för nästa generation blir bättre och beslutsfattandet blir mer representativt.

tisdag 17 januari 2012

Från vår till vinter? Den arabiska våren ett år senare

Jag deltar idag i en paneldiskussion på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Temat för diskussionen är utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern i den arabiska vårens efterdyningar. Diskussionen ingår som en del i ett seminarium där bland annat biståndsminister Gunilla Carlsson och journalisten Göran Rosenberg reflekterar över utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.

I samband med seminariet i Sälen skriver jag på Newsmill om att det arabiska uppvaknandet måste övergå i en arabisk transformation. Fokus ska ligga på långsiktiga politiska och ekonomiska reformer där Sverige och EU kan spela en viktig stödjande roll.

måndag 16 januari 2012

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Efter en söndag präglad av försvarspolitik och försvarsreformer och en förmiddags härlig skidåkning var det dags för ett säkerhetspolitiskt avsnitt. Mest haussat var naturligtvis Håkan Juholts anförande, hans första framträdande på ca fyra veckor. Juholt tryckte på sambandet mellan social oro och säkerhetspolitik och att vi behöver samarbeta än mer för att lösa kommande utmaningar. Men han fick inte riktigt ihop det på slutet, inga svar på hur vi ska fördjupa Europasambetet, tvärnej till Natomedlemsskap och motstridiga svar på behovet av mer pengar till försvaret efter 2014. På pressträffen efteråt blev det motstridiga uppgifter kring Sverigedemokraternas medverkan i försvarsbeslutet 2009?

Senare under eftermiddagen ett bra pass om kopplingen ekonomi och säkerhetspolitik, bra och underhållande framträdanden och diskussioner.
Just nu helt andra frågor; rättssstaten och vår trygghet.