onsdag 19 maj 2010

Oppositionen säger nej till allt

Har ägnat hela förmiddagen åt debatt om plikten och veteransoldatpolitiken i kammaren. Peter Jonsson (S) inledde med att tala om vikten av ordning och reda i politiken. Och det kan jag verkligen hålla med om, vi har nu äntligen fått ordning och reda i försvarspolitiken och ordning på försvarsekonomin. Det beslut vi ska fatta idag är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av den nya inriktnngen för försvaret.

Vad innebär beslutet?
Värnplikten ska inte tillämpas om inte försvarsberedskapen så kräver det.
Pliktlagen blir könsneutral
Den särskilda utlandsstyrkan avskaffas och vi får en sammanhållen politik för våra veteransoldater.

Allt detta säger S, V och MP blankt nej till. Man har inga alternativa förslag förutom de besparingar på två miljarder per år som föreslås i deras budgetmotion.
Trist också att MP som så länge jobbat för frivillighet nu röstar för att bevara plikten.

se hela debatten på webtv www.riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar