måndag 24 maj 2010

Nytt soldatavtal klart

Verkligen glädjande att ett nytt avtal för soldater och sjömän nu är klart!
Avtalet innebär i stora drag att de som ska tjänstgöra kontinuerligt får tidsbegränsade anställningar som inte får överstiga 12 år eller som mest 8 år i följd under en sammanlagd period om 18 år.
Soldaterna/sjömännen kommer också att erbjudas åtgärder som underlättar övergången till en civil anställning när den militära anställningen tar slut.

Med riksdagsbeslutet i torsdags och det här avtalet på plats så finns en riktigt bra grund för att bygga färdigt den nya insatsorganisationen.

Läs mer på www.officersforbundet.se eller www.forsvarsmakten.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar