torsdag 10 juni 2010

Positiva soldater på Amf 1

Besökte Amf 1 i tisdags. Fick bra dragning om läget på regementet och om utbildningsåret som gått. Kul att amfibiebataljonen fått öva i större skala, det var på tiden. Det som oroar personalen är framförallt hur stödverksamheten kommer att organiseras i framtiden.

Vi träffade också en hel del soldater, de var genomgående nöjda med utbildningen och många ville fortsätta som soldater eller specialistofficerare. Vi hann också med att följa en stridsskjutning på Utö. Skjutfältet på Utö används flitigt, det är en viktig resurs för att kunna öva väpnad strid i övergången mellan land och hav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar