tisdag 22 september 2009

Samverkan-det låter alltid bra

Samverkan är ett populärt men räcker det att säga eller skriva i ett styrdokument för att det ska fungera? Bra artikel om detta i senaste numret av Tjugofyra7, MSB:s tidning. Två forskare vid Göteborgs universitet har följt hur blåljusorganisationerna och SOS Alarm samverkar. De menar att i verkligheten sker nästan ingen samverkan alls på olycksplatser och det kan i akuta lägen vara bättre att var och en gör sin sak, istället för att samverka gränslöst.
Forskningsrapporten: Johan Berlin och Eric Carlström (2009). "Samverkan på olycksplatsen. Om organisatoriska barriäreffekter."University West.

I morgon onsdag åker jag till Linköping för att delta i ett seminarium om hemvärnet, ska bli intressant. Läs mer på www.folkochforsvar.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar