torsdag 2 februari 2012

Intressant om IAEA och Iran

Fick en bra dragning om IAEA:s safeguardsrapport samt EU:s nya sanktioner mot Iran idag på utskottsmötet. Dragningen ingår som en del i arbetet med det betänkande om nedrustning och icke-spridningsfrågor som utrikesutskottet nu behandlar.
IAEA har precis kommit tillbaka efter besök i Teheran och planerar ännu ett i februari för att kunna komma med en ny rapport i mars, ska bli mycket intressant att få ta del av den också.
De nya sanktioner som EU kommit överens om är omfattande och fokuserar på den iranska ekonomin. Huvuddelarna består av förbud mot import av olja och oljeprodukter från Iran (25% av Irans export av olja går till EU-länder) samt så kallad frysning av Iranska centralbanken (transaktionsförbud och frysning av tillgångar).
Vilka effekterna blir av sanktionerna är för tidigt att säga, man måste också komma ihåg att de syftar till att få till stånd dialog och förhandlingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar