måndag 20 februari 2012

Nordisk träff i Oslo

I torsdags åkte jag till Oslo för att träffa partikollegor i de nordiska ländernas utrikes- och försvarsutskott. Innan konferensen startade fick vi dessutom möjlighet att följa den norska utrikespolitiska debatten i Stortinget. Upplägget skiljer sig något från Sverige, utrikesministern ger sin redogörelse till Stortinget två dagar innan och sedan tar debatten vid. Min kollega Ine Marie Eriksen frågade bland annat varför inte Vitryssland nämndes i redogörelsen. I debatten deltog både utrikesministern Gahr Störe och försvarsministern Bart Eide och det var roligt att följa hur det går till i ett grannland.

På vår eget program hade vi sedan uppdateringar om vad som sker på försvars- och utrikesområdet i respektive land. Vi fick också en jättebra genomgång av NORDEFCO, det nordiska försvarssamarbetet. Det var en svensk överstelöjtnant, Magnus Eriksson, som tjänstgör i det norska försvarsdepartementet som höll i den presentationen. Jag tror att alla gick därifrån med en mycket bättre insikt om hur mycket som faktiskt sker inom det här samarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar