måndag 13 februari 2012

Rent vatten på export?

Häromdagen gjorde jag ett studiebesök på Sjöstadsverket, som ligger precis bredvid Henriksdals reningsverk. Där provas just nu en massa olika sätt att rena vatten. Ledorden i utvecklingen är att reningen ska kunna ske mer energi- och kemikaliesnålt. Och det går bra! Man kan faktiskt säga att en del av processerna gör att man i slutändan också kan utvinna energi och gödning ur avloppsvattnet.

Idag har vi ju inte bara problem med bakterier i vatten utan också läkemedelsrester och parasiter. Det behövs både ny reningsteknik och övervakning, så att vattnet kollas i realtid. Intresset för den här typen av teknik är stor, särskilt ifrån länder som inte har samma goda tillgång på rent vatten som vi har i Sverige. Svenska forskare och företag ligger på framkant och har stora möjligheter att exportera kunnadet och tekniken i framtiden. Det vi måste bli bättre på är att underlätta steget från idé till något som man vill investera i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar