torsdag 15 december 2011

Konflikter 2012 och Early warning

Svenska Freds och UI ordnade ett seminarium på det temat igår. Tanken med "Early Warning" är att man genom bättre informationsinhämtning och analys av möjliga konflikter ska kunna förebygga att väpnade konflikter bryter ut. Svenska Freds har precis kommit ut med en rapport angående detta. Jag deltog i panelsamtalet tllsammans med Kent Härstedt (S), Björn Holmgren och två forskare från UI och Johanne Hildebrandt.

Vi som satt i panelen fick frågan om vilka konflikter vi tror kommer att uppstå under nästa år. Jag framhöll att det ofta är gamla konflikter som återuppstår på nytt, vilket ju inte är så konstigt egentligen. Vi resonerade också kring att det ofta inte är bristen på information utan snarare politisk handlingskraft som gör att vi (EU eller FN) inte går in i ett tidigt skede. Vi var överens om att de konflikter som kommer att uppstå under 2012 borde varit föremål för "early warning" långt tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar