tisdag 9 mars 2010

Kvinnor i konflikter

Med anledning av den internationella kvinnodagen 8/3 har jag tillsammans med mina moderata riksdagskollegor Hillevi Engström och Mats Sander skrivit en artikel på Newsmill. I artikeln uppmärksammar vi kvinnors roll i konflikter utifrån Sveriges arbete med FN:s resolution 1325.

Kvinnor är idag mycket utsatta i olika konflikter runt om i världen. Sexuellt våld mot kvinnor är en vanlig strategi för att tillfoga sin motståndare så mycket skada som möjligt. Detta är inte acceptabelt och måste bekämpas. Den svenska regeringen har gjort mycket bra saker för att skapa ett internationellt samarbete för att motverka problemet. Mycket arbete återstår dock att göra.

Läs mer på:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/08/vi-m-ste-g-ra-mer-f-r-kvinnor-i-konflikter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar