måndag 1 mars 2010

Besök i verkligheten

Har nu genomfört två av fem planerade "återbesök" i välfärden, senast en förskola och en vårdcentral. Det som slår mig är hur engagerade personalen är trots en hel del svårigheter. Det som framkommit vid de flesta besök som vi moderater har gjort är att många anställda trivs väldigt bra med sina jobb men upplever att det ständigt ska sparas och omorganiseras.

Jag fick en bra fråga på vårdcentralen häromdagen; Finns det några formella krav på en sjukvårdspolitiker?
Svaret är förstås nej, tanken med att välja politiker är att vi ska företräda väljarna utan att vara experter, men det ger ändå en tankeställare. Många medarbetare i vården har framfört att många av oss politiker saknar kunskap och förståelse för verksamheten. Ett sätt att bli litet bättre är att satsa ännu mer på besök ute på fältet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar