lördag 28 augusti 2010

Framtidstro i Blekinge

Två intensiva dagar i Blekinge med besök på F 17 och Helikopterskvadronen i Kallinge. Därefter Marinbasen och Kustbevakningen i Karlskrona samt ett kvällsmöte med Blekingemoderaterna.
Svårt att sammanfatta alla intryck men genomgående stötte vi på optimism och framtidstro hos förbanden.
Helikopterverksamheten i Blekinge (och i övriga landet) har haft flera tuffa år med flera omorganisationer och svåra olyckor. Nu ser man ändå ljust på framtiden och har snarare problem hur personalen ska räcka till alla uppgifter.
Vi fick också träffa nyanställda flygbasjägare som ska ingå i NBG 11, givande att få höra deras funderingar kring det framtiden, inte minst hur rekryteringen ska gå till.

Kustbevakningen visade sitt nya fartyg som ska kunna hantera kemiska olyckor till sjöss. Ett imponerande fartyg som bland annat ska kunna bogsera en havererad oljetanker, ta upp olja och andra giftiga utsläpp. En resurs som ska kunna användas i hela Östersjön, bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar