onsdag 25 augusti 2010

Frågor på Livgardet

Dagen inleddes med möte med chefen Livgardet och stabschefen. Fick en bra bild av dels hur diversifierad verksamheten i garnisonen är och vilka utmaningar man står inför. Man har bland annat börjat samverka med kommunen för att bättre kunna möta t ex efterfrågan på bostäder för de anställda soldaterna.

Fick också träffa kompaniledning samt pluton- och gruppchefer ur FS 20, som löser av FS 19 i Afghanistan i november/december. Givande för mig att få sitta ner och lyssna på de som snart ska ut i insats. Det finns frågor kring bl a hur kontrakten för de tidvis tjänstgörande soldaterna ska se ut samt vad skyldigheten att tjänstgöra internationellt egentligen innebär.

Sjävklart finns också en ovisshet kring vad som kommer att hända med vår insats i Afghanistan och med Försvarsmakten i allmänhet efter valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar