torsdag 5 november 2009

Slutträning på Livgardet

Besökte igår FS 18 på Livgardet i Kungsängen. FS 18 är det förband som ska ersätta vår nuvarande styrka i Afghanistan. De är nu i slutskedet av sin träning inför det svåra och farliga uppdrag de står inför. Vi fick bland annat följa hur man skyddade ett gripande som utfördes av afghansk polis. För att göra detta så likt verkligheten som möjligt så tar Försvarsmakten hjälp av afghaner som bor i Sverige.
Livgardet har sedan flera år ett bra samarbete med afghaner boende här i stockholmsområdet för att kunna lära och träna personalen som ska tjänstgöra i Afghanistan. Utan den typen av utbyte skulle förutsättningarna för personalen att göra ett bra jobb vara betydligt sämre.

Vi fick också träffa läkare och sjuksköterskor som ska utgöra den "Framskjutna kirurgiska förmågan". Att de kommer att finnas på plats i området är oerhört betydelsefullt, inte minst med tanke på att säkerhetsläget har försämrats rejält det senaste året.
De senaste nyheterna om den brutala attacken på de brittiska soldater som tränade afghansk polis i kombination med FN:s beslut om att dra tillbaka sin personal är verkligen nedslående. Det visar tydligt behovet att vi även fortsatt måste vara på plats och stärka säkerheten i Afghanistan. Jag är mycket stolt och tacksam för de insatser svenska soldater har gjort, gör och kommer att göra. Utan dem skulle våra säkerhetspolitiska beslut inte vara något värda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar