tisdag 7 september 2010

Helikopterflottiljen i förändring

Helikopterverksamheten står inför stora förändringar framöver, det framgick tydligt när jag besökte flottiljen i Linköping igår. Det handlar både om formandet av de nya Helikopterbataljonen i IO14 och om införandet av det helt nya helikoptersystemet 16.

Samtidigt väntar man sedan flera år på att få börja flyga med den senast inköpta helikopter 14. Flera av dessa maskiner står sedan lång tid i hangar och väntar på att bli färdiga för överlämning till Försvarsmakten. Förseningen beror som jag har förstått det främst på leverantören men också på att de olika nationerna i projektet haft olika krav och särönskemål. Detta har säkert inte underlättats av de oerhört stränga krav vi i Sverige har på dokumentation och annat som rör militär luftfart.

Budskapet var trots detta positivt; "det kommer att bli väldigt bra när det blir färdigt"
Behovet av ökad rekrytering, inte minst på teknikersidan togs också upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar